Een van de doelstellingen van het buurtbeheer is de leefbaarheid  te bevorderen en daarbij hoort natuurlijk een goede en gezonde leefomgeving. Het terugdringen van de luchtvervuiling is daarbij cruciaal. Energiebesparing kan ons daarbij helpen. Als buurtbeheer willen wij de bewoners van ons verzorgingsgebied stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan.