Een van de doelstellingen van het buurtbeheer is de leefbaarheid  te bevorderen en daarbij hoort natuurlijk een goede en gezonde leefomgeving. Het terugdringen van de luchtvervuiling is daarbij cruciaal. Energiebesparing kan ons daarbij helpen. Als buurtbeheer willen wij de bewoners van ons verzorgingsgebied stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan.

Het Energieloket in de “Inloop” staat elke zaterdagochtend paraat om voorlichting te geven hoe men energie kan besparen.

Mocht u vragen hebben hoe u dit het beste kan aanpakken een bezoek aan het Energieloket is gratis.

Ook een bezoek aan de websites van Zon op Oirschot en KempenEnergie geeft op veel vragen een antwoord en daarop staan de projecten waaraan u kunt deelnemen.

www.zonopoirschot.nl(externe link) , www.kempenenergie.nl(externe link).