Wethouder Joep van de Ven: “Achter de schermen werkt ontwerpbureau Juurlink + Geluk nu aan de ontwerpschets voor ons centrum. Dat doen zij op basis van onze centrumvisie, de eerder ingebrachte ideeën van de diverse betrokken allianties (werkgroepen), inzichten uit workshops met de allianties en inwoners en hun eigen observaties.”

Verkeer

In de workshops in juli en september met moodboardsessies werd duidelijk dat veel inwoners hetzelfde beeld hebben over wat ze bij (het centrum van) Oirschot vinden passen en wat niet. Joep van de Ven: “We proefden dat veel deelnemers ons erfgoed een warm hart toedragen en dat er veel enthousiasme is voor een centrum met meer groen, meer ruimte voor ontspanning en meer ruimte voor voetgangers en fietsers (autoluw centrum). Daarnaast merkten we dat het onderwerp ‘verkeer’ behoorlijk leeft. Met name de deelnemers van de alliantie Wandel- en fietsvriendelijk centrum waren bezorgd of de verkeerskundige aspecten voldoende meegenomen worden bij met maken van het ontwerp. Om deze zorgen weg te nemen, hebben we besloten om de expertise van onze mobiliteitsexpert Goudappel als extra stap aan de ontwerpfase toe te voegen. Deze partij heeft de verkeerskundige situatie van Oirschot al eerder uitgebreid in kaart gebracht en kent de zorg- en knelpunten. Die worden nu gedeeld met de ontwerpers.” 

Scherpere keuzes

Kartrekker van de genoemde alliantie, Caspar van Hoek: “We zijn blij dat deze expertise nu aan de voorkant wordt meegenomen. “We verdiepen ons als alliantie al geruime tijd in de centrumvisie en het thema verkeer. We denken dat er enkele verkeersmaatregelen genomen moeten (en kunnen) worden om ons centrum aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Als de ontwerpers daar meteen al rekening mee houden, leidt dat volgens ons tot scherpere keuzes en dus een beter ontwerp.”

Draagvlak

Joep van de Ven: “Door de genoemde stap neemt de ontwerpfase enkele weken langer in beslag. Dat is niet erg, ik zie dat het positief bijdraagt aan het draagvlak voor het ontwerp. Alleen samen met de allianties kunnen we de herinrichting van het centrum tot een succes maken. Ook overige belangstellenden blijven we in de gelegenheid stellen om mee te denken.

Vervolgstappen

We verwachten dat we de ontwerpschets binnenkort ontvangen. In een vervolgbijeenkomst gaan we daarover uitgebreid in gesprek: eerst met de allianties en daarna met de overige belangstellenden. In maart 2024 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering starten. Binnenkort maken we de datum van de vervolgbijeenkomst voor belangstellenden bekend via onder andere onze website en onze social media kanalen.”

Meer informatie 

  • Op www.oirschot.nl/centrumplan en op www.doemee-oirschot(externe link) vindt u veel informatie.  
  • U kunt alle ingebrachte ideeën van de allianties ook bekijken in het oude raadhuis op de eerste etage. Deze worden niet allemaal uitgevoerd; er zijn financiële en praktische beperkingen. Het maken van keuzes gebeurt zo veel mogelijk in overleg met betrokkenen en belangstellenden.