Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Voor niet alle ondernemers blijkt dit voldoende. We vinden het belangrijk om lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom kunnen MKB-ondernemers een eenmalige subsidie van maximaal € 500,- aanvragen als compensatie van de gemaakte kosten of nog te maken kosten voor het aanvragen van landelijke steunmaatregelen.

Regeling

In de officiele regeling(externe link) leest u welke voorwaarden en bepalingen gelden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Onderstaand een samenvatting van de regeling.

  • De MKB-ondernemer kan een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn of nog worden gemaakt voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel.
  • De derdenverklaring of accountantsverklaring moet worden uitgevoerd door een erkende dienstverlener, vallend onder de SRA of Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) of vermeld staan in het Register belastingadviseurs en De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants;
  • Subsidie kan worden aangevraagd door MKB-ondernemers die vóór 1 maart 2020 ingeschreven stonden als ondernemer bij de Kamer van Koophandel;
  • Het totale budget bedraagt € 50.000,-. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het budget op is;
  • De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 500,- per aanvrager;
  • De hoogte van de te verlenen subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die gemaakt zijn door de aanvrager.

Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te vragen, maakt u gebruik van het online aanvraagformulier:

Aanvraagformulier coronasubsidie MKB


Een aanvraag is pas compleet wanneer het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en wanneer alle gevraagde gegevens zijn bijgevoegd. De sluitingsdatum is 31 december 2021. Let op: er is een beperkt aantal aanvragen mogelijk. Wilt u zeker zijn van subsidie, vul het formulier dan zo snel mogelijk in. Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag compleet is, zal de gemeente binnen zes weken na sluitingsdatum van de aanvraagperiode een besluit nemen over de aanvraag

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op met beleidsmedewerker economie Peter Blasic via 0499 58 33 33.

Heeft u gevonden wat u zocht?