De Stille Wille is een recreatiepark met rust en natuur op een uniek landgoed. Landgoed Stille Wille puur natuur!

Op 20 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Stille Wille gewijzigd vastgesteld.  Met het bestemmingsplan wordt niet alleen de permanente bewoning van het recreatiepark De Stille Wille mogelijk gemaakt, ook wordt er geïnvesteerd in landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Besluitvorming bestemmingsplan

De parkeigenaar en de bewoners van Stille Wille hebben de gemeenteraad verzocht om op recreatiepark De Stille Wille permanente bewoning toe te staan. In 2010 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Na een opiniërende vergadering over het haalbaarheidsrapport op 10 mei 2011 heeft de gemeenteraad op 31 mei 2011 in principe en onder voorwaarde medewerking verleend aan het toestaan van de permanente bewoning.

Om de permanente bewoning in een bestemmingsplan toe te kunnen staan heeft de gemeente in 2012 een verzoek gedaan bij de provincie Noord-Brabant om de kaart bij de Verordening ruimte aan te passen. Dit verzoek heeft in 2014 geleid tot een kaartaanpassing van de Verordening ruimte.

In september 2015 heeft de gemeenteraad de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgens is de bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om op de plannen te reageren.

Vanaf 3 augustus 2017 lag het bestemmingsplan ter inzage. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan waren een viertal beroepen ingediend. Uiteindelijk is op woensdag 29 mei 2019 het bestemmingsplan definitief vastgesteld.

Herstelbesluit bestemmingsplan

Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oirschot een herstelbesluit genomen om de voorwaardelijke verplichting en de toelichting op de landschappelijke kwaliteitsverbetering, zoals opgenomen in het bestemmingsplan De Stille Wille, nader te verduidelijken en te verscherpen. U kunt het besluit raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Landschappelijke kwaliteitsverbetering

Oirschot is monumentaal, ondernemend en groen. Dat blijkt onder andere uit de prachtige natuur, landschappen en cultuurhistorie. Die vormen de identiteit van Oirschot en dragen bij aan de aantrekkingskracht op bezoekers, recreanten en ondernemers. Als gemeente koesteren we deze kwaliteiten en we blijven dan ook werken aan behoud en versterking ervan. Ruimtelijke initiatieven moeten per saldo een positieve bijdrage leveren aan het landschap.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is voor recreatiepark De Stille Wille de landschappelijke kwaliteitsverbetering specifiek gemaakt en is vanuit het recreatiepark een bijdrage geleverd aan het landschapsfonds van de gemeente. Komende jaren investeert de gemeente de bijdrage van het recreatiepark in projecten die een aantoonbare landschappelijke meerwaarde hebben.

De verdere uitwerking van deze projecten willen wij samen met inwoners, verenigingen, organisaties, grondeigenaren en andere betrokkenen in onze gemeente komende jaren oppakken. Nieuwsgierig geworden? U kunt hier de interactieve kaart bekijken van alle landschappelijke projecten in de gemeente Oirschot.

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben over het bestemmingsplan en het herstelbesluit dan kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Als u vragen heeft over de landschappelijke kwaliteitsverbetering dan kunt u terecht bij Rob Voets. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0499-583 333 of e-mail info@oirschot.nl.