Fotograaf: Christa Castelijns

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Op 22 juni 2021 nam de gemeenteraad daarom het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. Het is de bedoeling om de komende tien tot vijftien jaar circa 400 woningen te gaan bouwen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen.

Startbijeenkomst gebiedsontwikkeling

Op 27 januari 2022 heeft de gemeente Oirschot een startbijeenkomst gehouden over de gebiedsontwikkeling De Kemmer. Het was een digitale bijeenkomst (met behulp van het programma ZOOM), waarvoor flink wat belangstelling was.

De bijeenkomst was vooral gericht op bewoners en ondernemers in het gebied om hen te informeren over de plannen. Maar er waren ook andere belangstellenden online aanwezig.

Van de bijeenkomst is een opname gemaakt die u kunt bekijken. Verder is er een kort verslag van alle opmerkingen en suggesties die de deelnemers aan de bijeenkomst met de gemeente hebben gedeeld.

Prijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen

logo biobased natuurinclusief bouwen

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten konden zich aanmelden voor deelname aan de openbare ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Uit alle reacties zijn nu vijf teams geselecteerd die nu anoniem verder aan de slag gaan met de opdracht. Vervolgens maakt de jury op basis van de voorlopige resultaten nog eens een selectie, zodat er drie teams overblijven voor een verdere uitwerking en presentatie van hun voorstellen.

De resultaten worden later dit jaar breder gepresenteerd: er wordt in Oirschot een tentoonstelling ingericht, waarbij iedereen de voorstellen kan bekijken en er een mening over kan vormen. We maken dit nog nader bekend. De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Oirschot in samenwerking met het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. 

 

Bekijk het communicatie- en participatieplan

Dit project doen we samen! Op welke manier communiceren we over het project en hoe zorgen we dat iedereen die dat wil mee kan denken? Wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden? In dit plan vindt u meer informatie.