Binnen onze gemeente werken we geruime tijd aan de voorbereidingen van kindcentrum de Vliertuin op sportpark de Klep in Middelbeers. Samen met SKOBOS en Stichting Samenwijs werken we een plan uit om een kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijslocatie met kinderopvang te realiseren. Ook de Sportparklaan gaat op de schop. Waar staan we in dit proces? En hoe ziet de planning eruit? We informeren u graag.

In voorjaar van 2023 toonden we de eerste schetsen voor het kindcentrum. Deze schetsen worden vertaald naar een definitief ontwerp. Bij het vertalen naar een definitief ontwerp werken we de technische aspecten uit, zoals installaties, elektra, duurzaamheid en constructie. Sinds 30 november ligt ook het bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om op deze locatie daadwerkelijk een kindcentrum te realiseren.

Kindcentrum de Vliertuin sportpark en gymzaal

Herinrichting Sportparklaan

De parkeerdruk in de Sportparklaan is op dit moment erg hoog. Daarnaast nemen, als gevolg van het kindcentrum, de verkeersstromen in deze straat toe. Er komen meer fietsers, auto’s en voetgangers. Die combinatie kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom gaan we begin volgend jaar samen met omwonenden aan de slag met een plan voor de inrichting van de Sportparklaan.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op het tabblad 'Plannaam of -nummer' en zoek op 'Vliertuin'. Vervolgens vindt u onder 'Documenten' het bestemmingsplan. Wilt u reageren op het bestemmingsplan? Dan kunt binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de centrale balie.

Planning

De onderstaande planning is onder voorbehoud:

  • Mei/juni 2023: ontwerp kindcentrum
  • Oktober/november 2023: start procedure bestemmingsplan kindcentrum
  • Maart 2024: start procedure omgevingsvergunning Kindcentrum
  • September 2024: start bouw kindcentrum
  • Februari 2025: start uitvoering aanpassing openbare ruimte
  • Augustus – september 2025: ingebruikname kindcentrum