Binnen onze gemeente werken we geruime tijd aan de voorbereidingen van kindcentrum de Vliertuin op sportpark de Klep. Samen met SKOBOS en Stichting Samenwijs werken we een plan uit om een kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijslocatie met kinderopvang te realiseren. Waar staan we in dit proces? En hoe ziet de planning eruit? We informeren u graag.

Op dit moment vertalen we de schetsen naar een definitief ontwerp. Bij het vertalen naar een definitief ontwerp ligt de focus voornamelijk op het uitwerken van de technische aspecten, zoals installaties, elektra, duurzaamheid en constructie. Ook werken we aan een ontwerp voor de buitenruimte en ligt inmiddels ook het ter inzage. Het bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om op deze locatie daadwerkelijk een kindcentrum te realiseren

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan ligt sinds 30 november zes weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op het tabblad 'Plannaam of -nummer' en zoek op 'De Vliertuin'. Vervolgens vindt u onder 'Documenten' het bestemmingsplan. 

Reageren op het bestemmingsplan

Wilt u reageren op het bestemmingsplan? Dan kunt binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de centrale balie. Neem hiervoor contact op met ons op.

Planning

De onderstaande planning is onder voorbehoud:

  • Mei/juni 2023: ontwerp kindcentrum
  • Oktober/november 2023: start procedure bestemmingsplan kindcentrum
  • Maart 2024: start procedure omgevingsvergunning Kindcentrum
  • September 2024: start bouw kindcentrum
  • Februari 2025: start uitvoering aanpassing openbare ruimte
  • Augustus – september 2025: ingebruikname kindcentrum