Bent u eigenaar van een woning, gebouw of perceel? Dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB)/WOZ-beschikking. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB en de vastgestelde WOZ-waarde (de waarde van uw woning). Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen alleen een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB.

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van de woning of het gebouw waarvan u gebruiker/eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven. 

Wijziging taxatie woningen WOZ

Vanaf 1 januari 2022 worden alle woningen getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. De Waarderingskamer (toezichtsorgaan op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken) heeft bepaald dat uiterlijk vanaf 2022 alle woningen in Nederland getaxeerd moeten worden op basis van de gebruiksoppervlakte. 

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.
 

Mogelijkheid van uitstel van betaling of betalingsregeling

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om de aanslag in één keer te betalen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanslag voor de vervaldatum te betalen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Voor beide mogelijkheden geldt dat u een verzoek in kunt dienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Oirschot. Stuur uw verzoek voor een betalingsregeling of uitstel van 
betaling binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. 

Wist u dat u ook kunt betalen door middel van automatische incasso? Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 maandelijkse termijnen geïncasseerd van uw rekening. Hiervoor kunt u zich aanmelden via www.oirschot.nl/automatische-incasso-machtiging

Aanslag/WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Inwoners die zijn aangemeld bij MijnOverheid krijgen hun aanslag/beschikking in hun Berichtenbox op Mijn-Overheid.nl. Deze inwoners krijgen de aanslag dus niet meer via de post. Zodra het digitale biljet in de Berichtenbox is geplaatst krijgt u een melding via de mail dat er een bericht klaar staat. Er is ook een handige app waarmee u digitale post van MijnOverheid op uw smartphone kunt bekijken. U vindt deze in de Playstore en Appstore. Wilt u uw aanslag in 2024 ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl(externe link)

Tekst: Overheid.nl

Openbaarheid WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in heel Nederland.
Via www.wozwaardeloket.nl(externe link) kunt u eenvoudig de WOZ-waarde opvragen door een woning aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Dit kan vooralsnog alleen voor woningen en bijvoorbeeld niet voor bedrijfspanden.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer weten over gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ, kijk dan op www.oirschot.nl/belastingen. Voor algemene informatie over de Wet WOZ kunt u kijken op www.wozinformatie.nl/publieksinformatie(externe link). Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met het team belastingen van de gemeente Oirschot, telefoon (0499) 58 33 33 of e-mail belastingen@oirschot.nl