Monument, financiële regelingen

Wat is het?

Welke financiële regelingen zijn er?

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of restauratie bij de gemeente. Bent u eigenaar van een archeologisch monument of rijksmonument? Dan zijn er andere mogelijkheden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Gemeentelijke monumenten

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

De subsidieregeling is bedoeld voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten en van beeldbepalende, kwetsbare elementen. De instandhouding van deze onderdelen brengt extra hoge kosten met zich mee. Voor een aantal monumenten is een overzicht vastgelegd welke elementen daaronder vallen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Hoe hoog bedraagt de subsidie?

  • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de (subsidiabele) kosten, met een maximum van € 10.000,- per gemeentelijk monument en een maximum van € 5.000,- per cultuurhistorisch waardevol element.
  • Voor werkzaamheden aan rieten daken bedraagt de subsidie maximaal 30% van de van de (subsidiabele) kosten, met een maximum van € 10.000,- per gemeentelijk monument.
  • De subsidiebijdrage voor de kosten van een energiescan bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 500,- per gemeentelijk monument.

Alle informatie en voorwaarden leest u in de subsidieverordening gemeente Oirschot 2020.

Wat moet ik doen?

Een subsidieaanvraag kan elk jaar worden ingediend van 1 februari tot en met 30 april van het lopende subsidiejaar. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. 

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met ons op. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. Wij kunnen dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Hoe werkt het?

Rijksmonumenten

Archeologische monumenten en rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een archeologisch monument of een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u de zogenaamde 'Subsidieregeling instandhouding monumenten' aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is elk jaar aan te vragen van 1 februari tot en met 31 maart. Deze regeling geldt voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook archeologische monumenten en groene monumenten vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een 6-jarig onderhoudsplan vereist. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (woonhuissubsidie). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Leningen met een lage rente en hypotheken voor monumenteigenaren

Het Restauratiefonds biedt voor monumenteigenaren verschillende hypotheken aan met aantrekkelijke rentetarieven om restauratie van monumenten mogelijk te maken.

Cultuurfondshypotheek

De Cultuurfondshypotheek is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het gaat om een lening met een lage rente voor restauratie van gemeentelijke monumenten. De rente van deze lening ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie over de Cultuurfondshypotheek vindt u op de website van het Restauratiefonds.

Restauratiefonds(plus)hypotheek

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds.

De Restauratiefondsplushypotheek is voor omvangrijke restauraties of groot onderhoud van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, tenzij een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden. Kijk voor meer informatie over de Restauratiefondshypotheek en de Restauratiefondsplushypotheek op de website van het Restauratiefonds.

Andere eigenaren

Bij andere eigenaren (stichtingen voor monumentenbehoud, eigenaren van boerderijen met agrarisch gebruik en eigenaren van kerkgebouwen, kastelen, landhuizen, molens, gemalen en overige monumenten) wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies voor planmatig onderhoud en klein herstel, en ingrijpende restauraties. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum