De gemeente heeft eind november 2021 een anterieure overeenkomst afgesloten met de eigenaar van dit pand. Hierin is vastgelegd dat hier 18 koop- en huurappartementen komen. Minimaal 8 appartementen moeten in de sociale sector vallen (sociale huur of sociale koop). De initiatiefnemer biedt álle 18 appartementen aan starters en senioren aan.

Inmiddels heeft het (ontwerp-)bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen. In die periode kon iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de raad. We verwachten nu dat dit in het 1e kwartaal van 2023 zal zijn.