Voor het voormalige Veld 7, vlakbij sportpark Moorland, heeft de gemeente Oirschot woningbouwplannen ontwikkeld. Inmiddels zijn het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan klaar. Deze liggen vanaf donderdag 16 maart gedurende 6 weken ter inzage. Voor wie dit plan wil bekijken, organiseren we op donderdag 30 maart 2023 een inloopbijeenkomst in buurthuis De Heistal, Koningshof 3, Oirschot. 

Op 30 maart gaan de deuren om 18.45 uur voor u open. We sluiten de avond om 20.30 uur. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan bekijken. Ook is het mogelijk om vragen te stellen. Aanmelden vooraf is niet nodig. In het ontwerpbestemmingplan staan bouwregels voor de woningen en kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel ruimte er is voor groen, waterberging en parkeren. In het ontwerp-beeldkwaliteitsplan staan stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten. Hieraan toetst straks de Welstandscommissie de aanvragen voor de omgevingsvergunningen. Er is nog géén informatie bekend over woningprijzen of hoe de woningen er precies uit komen te zien. 

Plattegrond Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Veld 7

Wat eraan vooraf ging

De raad heeft al eerder de kaders vastgesteld voor woningbouw op Veld 7. In 2021 organiseerden we in de zomer een bijeenkomst voor omwonenden om informatie en wensen op te halen. In november 2021 presenteerden we drie verschillende ontwerpen voor het gebied. Hierop konden de omwonenden reageren. Ook hebben we de ontwerpen besproken met vakspecialisten, bijvoorbeeld op het gebied van waterberging, verkeer en openbare ruimte. Al deze reacties zijn verwerkt en dit resulteerde in één stedenbouwkundig ontwerp. Dat presenteerden we in juli 2022 aan de omwonenden. Dit ontwerp is de basis geweest voor het ontwerpbestemmingsplan, waarin maximaal 61 woningen mogelijk zijn in het plangebied. 

Hoe nu verder?

Vanaf 16 maart 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Kunt u niet naar de inloopavond? Of wilt u het plan rustig thuis bekijken? Dat kan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.BPOIVELD7MRLWEST-ONTW. U kunt het plan ook inzien op het gemeente-huis. Hiervoor moet u een afspraak maken. 
Na de ter inzage termijn wordt het ontwerpbestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Zodra de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt deze wederom voor 6 weken ter inzage gelegd (beroepstermijn).