Het Belgische bedrijf Belgoprocess wil een nieuwe installatie bouwen voor de opslag van radioactief afval op 11 kilometer van de Nederlandse grens. Op basis van afspraken tussen Nederland en België heeft de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) het milieueffectrapport (MER) en veiligheidsplan van het bedrijf beoordeeld. Inwoners van Nederland kunnen tot en met 27 november een zienswijze indienen op de vergunningaanvraag en het MER.

Conclusie ANVS

De conclusie van het ANVS is dat de uitbreiding van de bestaande opslag geen radiologische gevolgen heeft voor mens en milieu in Nederland. Ook bij een ongeval zijn de radiologische gevolgen zeer beperkt en zijn er geen directe maatregelen nodig. Dat komt omdat in de nieuwe opslag geen hoogradioactief afval komt te liggen. Bovendien is al het afval verpakt. Uit het veiligheidsrapport blijkt dat ook dat bij zware ongevallen geen grote hoeveelheden radioactief materiaal kunnen vrijkomen. 

Belgoprocess

Reageer tot en met 27 november

Je kunt tot en met 27 november een zienswijze indienen via fanc.fgov.be/nl/gebouw-165x-dessel(externe link). Daar vind je ook meer informatie, zoals de vergunningsaanvraag en het MER.