Landgoed De Stille Wille is een unieke permanente woonomgeving in het buitengebied van de gemeente Oirschot. Het is een bosgebied van ruim 50 hectare groot en met ongeveer 325 woningen is het een dorp op zich. Een van de kenmerken van Landgoed De Stille Wille is het groene karakter. Het geeft het landgoed een eigen identiteit en biedt een prettige leefomgeving, voor wonen en recreëren, aan de bewoners. Landgoed De Stille Wille is, net zoals Landgoed Baest, onderdeel van het Nationaal Landschap ‘het Groene Woud’ (dat weer onderdeel uitmaakt van het ‘van Gogh Nationaal Park’).

Landgoed De Stille Wille - Geschiedenis

Al op topografische kaarten uit circa 1885 is het bosgebied, van wat nu 'De Stille Wille' heet, goed herkenbaar: een driehoekig hoger gelegen perceel bestaand uit naaldboshout als onderdeel van een uitgestrekt heidegebied op stuifzandgronden. Het bos is waarschijnlijk aangelegd ten behoeve van de mijnbouw want naaldbomen werden gebruikt om de mijngangen te stutten.

Een markant cultuurhistorisch element in deze driehoek is nog steeds te zien: er staat namelijk een hardstenen paal, een grenspaal, op de Beekersberg bij Stille Wille nr. 2. Deze “Steenen Paal”, zoals de kaarttekenaars uit de 18e en 19e eeuw het noemden, stond markant op de Beekersberg, een hooggelegen zandverstuivinkje op de grens van de stroompjes de Beerze en de Rosep. Toentertijd was het een grenspunt van de ‘gemeenten’ Oisterwijk, Beers en Moergestel. Nu is het 3-gemeentenpunt van Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Het bosgebied, ooit onderdeel van Landgoed Baest, was het jachtgebied van de familie Berkelmans, een schoenfabrikant uit Oisterwijk. Het huis ‘Villa Beekersberg’ was het familiehuis en daar waar nu het chalet staat met Stille Wille nr. 2, was  toentertijd het gastenverblijf van de familie.

In de jaren ’60 werd het bosgebied verpacht aan de familie de Jong. Jan de Jong sr. en zijn eega openden in 1968 het bungalowpark De Stille Wille, omdat hij verwachtte dat mensen, uit vooral de drukke Randstad, in de toekomst meer wilden gaan genieten van rust, ruimte en natuur. Hij begon met vier bungalows en  ging zelf wonen in het oude jachthuis van de familie Berkelmans. Rond 1972 ging het bungalowpark over in eigendom van Jan de Jong sr.

Hij gaf zijn park de naam De Stille Wille. ‘Wille’ komt uit het Fries en betekent genot, genoegen, plezier. ‘Stille’ sloeg, volgens een oud Fries gezegde, op het feit dat iemand rentenierde, in ruste was, niet meer hoeft te werken, ofwel ‘leefde in stille’. Kortom met plezier genieten van je rust.

Landgoed De Stille Wille - Nu

Op 20 juni 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'De Stille Wille' gewijzigd vastgesteld.  Met het bestemmingsplan wordt niet alleen de permanente bewoning op het Landgoed De Stille Wille mogelijk gemaakt, ook wordt er geïnvesteerd in landschappelijke kwaliteitsverbetering van het landgoed.

Via www.oirschot.nl/de-stille-wille vindt u aanvullende informatie over de besluitvorming van de definitieve wijziging van het bestemmingsplan, en de investering in landschappelijke kwaliteitsverbetering van het landgoed.

Op 16 november 2020 heeft de familie de Jong na meer dan 50 jaar afscheid genomen van Landgoed De Stille Wille. De nieuwe eigenaar Oostervelden Projecten heeft met ingang van 29 maart 2021 de naam van de vennootschap gewijzigd van “De Jong Beleggingen B.V.” in “Landgoed De Stille Wille B.V.”. Het landgoed is allang geen recreatiepark meer, en de nieuwe naam doet recht aan het mooie landgoed, een bosrijke, permanente woonomgeving.

Wilt u meer weten over wonen en/of recreëren op Landgoed De Stille Wille, ga dan naar www.stillewille.nl