Aanmelden voor de slimme sensoren kan nog!

De vergrijzing in Nederland neemt de komende decennia flink toe en de levensverwachting blijft verder stijgen. Voor Oirschot betekent dat dat het aantal 75+ers in 20 jaar tijd verdubbelt van 1610 naar 3460 inwoners. Het aantal 85+ers groeit in die periode van 395 naar 940 inwoners. 

Woonsituatie ouderen: de feiten

Cijfers uit 2020 laten zien dat in 2040 ongeveer de helft van de huishoudens alleenstaand is. Dat zijn voornamelijk ouderen. Tegelijkertijd daalt het aantal potentiële mantelzorgers per hulpbehoevende persoon van 13 in 2020 naar 6 in 2040.
Maar liefst 95% van de ouderen blijft zelfstandig wonen. Hun binding met de buurt en met de eigen woning is heel sterk, ook wanneer de woning eigenlijk niet meer geschikt is. Ouderen verhuizen meestal pas als het echt niet meer anders kan.

Langer zelfstandig wonen

In Nederland is alles erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit verlicht de druk op de (ouderen)zorg. Ook sluit dit aan bij de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen en zelf regie over hun eigen leven te houden. Gevolg is dat ook ouderen met complexe zorgvragen langer zelfstandig wonen, terwijl die erg kwetsbaar zijn. Er bestaan zorgen of deze groep, van wie een belangrijk deel lijdt aan dementie en/of ernstige lichamelijke beperkingen, wel de zorg en ondersteuning krijgt die ze nodig heeft. Ouderen in Nederland hechten sterk aan hun vrijheid en privacy, maar hebben ook behoefte aan sociale en fysieke veiligheid en zekerheid over de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning. Wanneer ouderen hier niet zeker van zijn, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. 

Logo met tekst: Akkedeer

Veilig thuis met slimme sensoren

Om het gevoel van fysieke veiligheid en zekerheid te verbeteren is het project LeefSamen Oirschot gestart. Alle 65+ers in de gemeente Oirschot kunnen kosteloos kennismaken met de slimme alarmering van Leefsamen waarmee het mogelijk is om langer veilig en zelfstandig te blijven wonen. Wacht niet te lang, want er is een maximum aantal deelnemers.

Meer informatie en aanmelden op https://leefsamen.nl/oirschot/ (externe link)

Tekst: Leefsamen