In de gemeente Oirschot worden kavels en nieuwbouwkoopwoningen al vele jaren via loting toegewezen. De uitgifte wordt bekendgemaakt via een advertentie of bericht in het Oirschots Weekjournaal, deze website en onze social mediakanalen. Daar vindt u dan ook meer informatie over de projecten en de inschrijftermijnen. Na sluiting van de inschrijftermijn controleren we alle inschrijvingen. Mensen die een complete inschrijving indienden en voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden doen vervolgens mee aan de loting.

Onze standaard werkwijze is dat wij een uitnodiging voor de loting versturen. Daarin staat een lotingsnummer. Alle deelnemers zijn aanwezig bij de loting. Zij kiezen, als hun lotingsnummer getrokken wordt, een woning of kavel. Is de woning of kavel van hun keuze niet meer beschikbaar? Dan maken zij een andere keuze óf worden ze reservekandidaat voor een of meer woningen of kavels. Na de lotingsavond voert de makelaar een gesprek met de ingelote personen en legt hen vervolgens een koopovereenkomst voor. Reservekandidaten worden door de makelaar pas benaderd als de eerste ingelote persoon de woning of kavel niet koopt.

De afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat personen die ingeloot waren, de woning of kavel toch niet kochten. Bijvoorbeeld om financiële redenen, of omdat de woning of kavel toch niet hun eerste keuze was. Dat is niet alleen vervelend voor hen, maar ook voor andere belangstellenden. Die gaan namelijk op zoek naar een alternatieve woning of kavel, terwijl achteraf blijkt dat de gewenste locatie toch een optie is/was. Om deze situaties vaker te voorkomen, starten we in 2022 bij ‘Ekerschot Noord’ en ‘Moorland/Eindhovensedijk’ een proef met een andere toewijzingsmethode. In juli 2022 is besloten om de proef ook te doen bij het project ‘Doornboomstraat’ (voormalige supermarkt) in Middelbeers.

Proef andere toewijzingsmethode: Ekerschot Noord, Moorland/Eindhovensedijk en Doornboomstraat

Update: 14 december 2022
Mensen die zonder voorbehoud van financiering willen kopen, hebben óók een financiële verklaring nodig. Hieronder vindt u de actuele opzet.

Zo werkt de proef

Als de inschrijftermijn geopend is, kunnen mensen zich inschrijven. Ze geven daarbij de bouwnummer(s) van hun voorkeur op. Ook kunnen zij in de inschrijfperiode een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker bij hun inschrijving toevoegen.

Na sluiting van de inschrijftermijn worden alle inschrijvingen gecontroleerd. Kandidaten worden daarbij ingedeeld in de volgende 2 groepen:

  • Groep 1: kandidaten die WEL een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen;
  • Groep 2: kandidaten die GEEN verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen.

De genoemde verklaring is een bevestigingsbrief van de bank of hypotheekverstrekker dat de aankoop van nieuwbouwwoning of kavel voor de kandidaat financieel haalbaar is (op basis van een financiële scan).

Daarna vindt de toewijzing plaats, zoveel mogelijk op basis van de voorkeuren van de inschrijvers:

  • Per bouwnummer wordt gekeken welke kandidaten dit als hoogste voorkeur hebben
  • Kandidaten MET een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker krijgen voorrang op kandidaten ZONDER verklaring;
  • Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor hetzelfde bouwnummer EN een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker? Dan wordt er geloot; 
  • Na afloop horen de inschrijvers het resultaat. Krijgt iemand een bouwnummer toegewezen? Dan volgt snel een afspraak voor ondertekening van de koopovereenkomst. De andere kandidaten komen op de reservelijst (op basis van dezelfde systematiek als hierboven).

Let op: bij allerlei woningbouwprojecten kunt u aangeven of u het huis of de kavel koopt zonder voorbehoud van financiering. In zo’n geval kunt u de koop niet kosteloos ontbinden als u de financiering niet rond krijgt (u heeft deze ontbindende voorwaarde dan niet opgenomen).

Er is in deze pilot géén extra voorrang voor mensen die zonder voorbehoud van financiering willen kopen.

Wilt u ingedeeld worden in groep 1, de groep mensen MET financiële verklaring? Dan heeft u altijd een financiële verklaring nodig van de bank of hypotheekverstrekker. Dus óók als u wilt kopen zonder voorbehoud van financiering. De verklaring voegt u toe aan uw inschrijving.

Heeft u interesse in een woning of appartement in een van de projecten Ekerschot Noord, Moorland en Doornboomstraat (de voormalige supermarkt) in Middelbeers?

Er zijn nog woningen en appartementen te koop in de projecten Ekerschot Noord, Moorland en Doornboomstraat. Kijk hiervoor op www.vanwanrooij.nl (woningen) of www.drieiken.nl (appartementen).

Voor de 14 starterswoningen in het CPO-project in Ekerschot Noord start de inschrijving eind mei 2023. Heeft u daarin interesse? Schrijf u dan in voor de eerste informatiebijeenkomst op donderdagavond 11 mei. Dat kan nog tot 5 mei a.s. Ga hiervoor naar www.oirschot.nl/ekerschot.

En, kom alvast in actie! Vraag een financiële scan aan zodat u weet welke woningprijzen ongeveer haalbaar voor u zijn.

Wat gebeurt er na de proef?

Na de proef evalueren wij hoe de toewijzing is verlopen. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verlengen van de proef en/of de toewijzing in de toekomst. U kunt dit besluit daarna lezen op deze website en in het Oirschots Weekjournaal.