In de gemeente Oirschot worden kavels en nieuwbouwkoopwoningen al vele jaren via loting toegewezen. De uitgifte wordt bekendgemaakt via een advertentie of bericht in het Oirschots Weekjournaal, deze website en onze social mediakanalen. Daar vindt u dan ook meer informatie over de projecten en de inschrijftermijnen. Na sluiting van de inschrijftermijn controleren we alle inschrijvingen. Mensen die een complete inschrijving indienden en voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden doen vervolgens mee aan de loting.

Onze standaard werkwijze is dat wij een uitnodiging voor de loting versturen. Daarin staat een lotingsnummer. Alle deelnemers zijn aanwezig bij de loting. Zij kiezen, als hun lotingsnummer getrokken wordt, een woning of kavel. Is de woning of kavel van hun keuze niet meer beschikbaar? Dan maken zij een andere keuze óf worden ze reservekandidaat voor een of meer woningen of kavels. Na de lotingsavond voert de makelaar een gesprek met de ingelote personen en legt hen vervolgens een koopovereenkomst voor. Reservekandidaten worden door de makelaar pas benaderd als de eerste ingelote persoon de woning of kavel niet koopt.

De afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat personen die ingeloot waren, de woning of kavel toch niet kochten. Bijvoorbeeld om financiële redenen, of omdat de woning of kavel toch niet hun eerste keuze was. Dat is niet alleen vervelend voor hen, maar ook voor andere belangstellenden. Die gaan namelijk op zoek naar een alternatieve woning of kavel, terwijl achteraf blijkt dat de gewenste locatie toch een optie is/was. Om deze situaties vaker te voorkomen, starten we in 2022 bij ‘Ekerschot Noord’ en ‘Moorland/Eindhovensedijk’ een proef met een andere toewijzingsmethode.

Proef andere toewijzingsmethode: Ekerschot Noord en Moorland/Eindhovensedijk  

Update: 14 april 2022
De opzet van deze proef is gewijzigd (lees meer in ons nieuwsbericht). Hieronder vindt u de actuele opzet.

Zo werkt de proef

Als de inschrijftermijn is geopend, kunnen mensen zich aanmelden. Ze geven daarbij de kavel(s) of woning(en) van hun voorkeur op.

Na sluiting van de inschrijftermijn worden alle inschrijvingen gecontroleerd. Kandidaten worden daarbij ingedeeld in de volgende 2 groepen:

  • Groep 1: kandidaten die een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen.
  • Groep 2: kandidaten die géén verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen.

De genoemde verklaring is een bevestigingsbrief dat de aankoop van een nieuwbouwwoning of kavel voor de kandidaat financieel haalbaar is (op basis van een financiële scan).

Daarna vindt de toewijzing plaats, zo veel mogelijk op basis van de voorkeuren van de inschrijvers:

  • Per bouwnummer wordt gekeken welke kandidaten dit als hoogste voorkeur hebben;
  • Kandidaten met een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker krijgen voorrang op kandidaten zonder verklaring;
  • Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor hetzelfde bouwnummer en een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker? Dan wordt er geloot;
  • Na afloop horen de inschrijvers het resultaat. Krijgt iemand een woning of kavel toegewezen? Dan volgt binnen twee weken een afspraak voor de ondertekening van de koopovereenkomst. De andere kandidaten komen op de reservelijst (op basis van dezelfde systematiek als hierboven).

Wie verkoopt de kavels en woningen in de proef?

Bij ‘Ekerschot Noord’ worden de 13 kavels verkocht door Ruimte voor Ruimte. De (projectmatige) koopwoningen worden verkocht door Van Wanrooij Projectontwikkeling. Bij ‘Moorland/Eindhovensedijk’ worden de kavel en de 14 woningen verkocht door Van Wanrooij.

Hebt u interesse in Ekerschot Noord en/of Moorland/Eindhovensedijk?

Kom in actie. Vraag een financiële scan aan en houd de start van de inschrijftermijnen in de gaten. Deze worden bekendgemaakt op www.oirschot.nl en in het Oirschots Weekjournaal. Op www.ruimtevoorruimte.com en op www.vanwanrooij.nl kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven over de genoemde nieuwbouwprojecten. Zo bent u snel op de hoogte van de precieze startdatum van de inschrijving en ander nieuws.

Wat gebeurt er na de proef?

Na de proef evalueren wij hoe de toewijzing is verlopen. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verlengen van de proef en/of de toewijzing in de toekomst. U kunt dit besluit daarna lezen op deze website en in het Oirschots Weekjournaal.