Het Nederlandse zorgstelstel is erop gericht dat men zolang mogelijk (met ondersteuning) thuis woont. Dit doet een groot beroep op mantelzorgers, zij leveren een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid en zijn onmisbaar in de participatiesamenleving. Door hen op de juiste manier te ondersteunen, erkennen en te waarderen kan overbelasting voorkomen worden. Dit is een taak van de gemeente.

Tot 2020 werd de waardering uitgevoerd op de locatie van het gemeentehuis en de ondersteuningsactiviteiten op de locatie van WIJzer. Vanaf vorig jaar worden beide taken samengevoegd en is het onderdeel van de dienstverlening van WIJzer. Meer info of (aan)melden? Klik hier.