Wat is het?

Tot 2020Vanaf 2020
VormgevingGeschenk in de vorm van Land van Oirschot bonnen t.w.v. € 100,- Bijeenkomst + geschenk (vorm jaarlijks te bepalen door WIJzer/gem.) t.w.v. € 10 - € 50
AanmeldenVan 1 april t/m 31 december bij de gemeente

Gedurende het hele jaar bij WIJzer (verstrekking in laatste kwartaal)

Aanleiding

Het Nederlandse zorgstelstel is erop gericht dat men zolang mogelijk (met ondersteuning) thuis woont. Dit doet een groot beroep op mantelzorgers, zij leveren een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid en zijn onmisbaar in de participatiesamenleving. Door hen op de juiste manier te ondersteunen, erkennen en te waarderen kan overbelasting voorkomen worden. Dit is een taak van de gemeente.

Tot 2020 werd de waardering uitgevoerd op de locatie van het gemeentehuis en de ondersteuningsactiviteiten op de locatie van WIJzer. Vanaf dit jaar worden beide taken samengevoegd en onderdeel van de dienstverlening van WIJzer, Oude Grintweg 3b in Oirschot. Mantelzorgers en zorgvragers kunnen zich dus vanaf nu hier melden voor alle (aan)vragen.

De belangrijkste reden voor de verandering is om de kwaliteit van de dienstverlening aan deze groep te verbeteren Daarnaast was een herverdeling van het budget noodzakelijk om de bezuinigingstaakstelling van de gemeente te halen.

Contactgegevens WIJzer

Contactpersonen WIJzer (inzake mantelzorg)

Heeft u gevonden wat u zocht?