In 22 en 23 maart vindt in de gemeente Oirschot een oefening plaats voor militairen in opleiding van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind worden in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. 

Op 23 maart gaat een andere militaire eenheid zich vanuit Lieshout verplaatsen met rubberboten over het Wilhelminakanaal tot aan de Miekoekse brug. Daarna zullen zij verder oefenen op het Militair Oefenterrein Oirschotse Heide. Op vrijdag 24 maart zal de eenheid te voet vanuit het oefenterrein naar de kazerne verplaatsen. Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar) wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Van 27 t/m 29 maart is er een oefening voor militairen in opleiding van de Koninklijke Landmacht. De militairen gaan in burger gekleed en verplaatsen zich te voet. Doel is om ongezien te ontsnappen uit vijandelijk gebied om zo weer contact met eigen troepen te maken. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Voor algemene klachten (waarbij geen sprake is van schade) kunnen burgers/omwonenden contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via mail: Communicatie.13LTBRlG@mindef.nl
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel.: 030 - 2180420 Email: JDVclaims@mindef.nl