Deze week is het de Nationale Klimaatweek (t/m 5 november). Hierin wordt u aangemoedigd om iets te doen voor een beter klimaat. Als gemeente werken we daar doorlopend aan. 

Wethouder Ad van Beek: “Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mensen, de natuur en het milieu. Daarom neemt ons land - zelf en samen met andere landen - maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere klimaatverandering te beperken.

Wat betekent dit voor Oirschot?

"Het onderwerp duurzaamheid staat ook bij gemeentes hoog op de agenda. In 2040 wil de gemeente Oirschot energieneutraal zijn. Daarom zijn we op diverse fronten actief op dit vlak. We zetten bijvoorbeeld in op de inzet van duurzame straatverlichting, het duurzaam inrichten en onderhouden van de openbare ruimte en de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en gronden. Daarnaast stimuleren we onze inwoners en bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen én zelf duurzame energie op te wekken. Het is mooi om te zien dat dat al op veel plekken gebeurt.

Hieronder ziet u voorbeelden van wat we onder andere doen en hoe u zelf kunt bijdragen. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het duurzaam gemeenteloket.

Komt u ook in actie voor een beter klimaat? Fijn! We wonen op een hele mooie plek in Nederland. Dat willen we graag zo houden. Ook voor de komende generaties.”

Dit doen we in Oirschot op het gebied van: