Het is belangrijk dat Oirschot goed bereikbaar blijft en dat doorgaand verkeer vlot zijn weg vindt. Daarvoor voeren we diverse projecten uit. Eén van die projecten is de aanleg van de nieuwe verbindingsweg. Deze weg komt te liggen tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

De werkzaamheden rond de verbindingsweg worden in twee fases uitgevoerd. Fase 1 gaat over de reconstructie van de Kempenweg. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van twee nieuwe bushaltes (tegenover het Kempenhorst College), de aanleg van een nieuw fietspad, het verbeteren van de verkeersveiligheid, de herinrichting van de carpoolplaats achter het BP-station en het herstellen van het asfalt op de Kempenweg.

Bushalte De Kempenweg

Verbindingsweg

Fase 2 van dit project gaat over de nieuwe verbinding tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk. De nieuwe weg komt te liggen bij de rotonde aan de Kempenweg (sportcentrum Laco) en gaat langs het speelbos richting de Eindhovensedijk. Het streven is om deze in 2024 op te leveren. De nieuwe verbinding gaat in grote mate bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming op de Kempenweg en aan een hogere verkeersveiligheid op de route Kempenweg, Eindhovensedijk-Moorland en het Slingerbos. Daarmee werken we aan een betere bereikbaarheid van Oirschot.

Kaartje fasering Verbindingsweg fase 1 & 2

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Voordat de werkzaamheden aan de verbindingsweg kunnen starten, doorlopen we eerst een aantal ruimtelijke procedures. Zo ligt op dit moment het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het de weg daadwerkelijk aangelegd mag worden in dit gebied. Het ontwerpbestemmingsplan, met als titel ‘Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk’,  kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de titel: NL.IMRO.0823.BPBGVERBINDINGSWEG-ONTW). In een ziens-wijze kunt u laten weten wat u van het plan vindt. U kunt uw zienswijze indienen van 2 maart tot en met 12 april 2023. Binnen de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot, geadresseerd via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de centrale balie.  Na deze termijn beoordelen we de zienswijzen en worden deze waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verbindingsweg? Of wilt u meer weten over de werkzaamheden en afsluitingen aan de Kempenweg? Kijk dan op www.oirschot.nl/verbindingsweg. Daarnaast vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Hierin leest u meer informatie over de procedure en het voornemen voor herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant binnen het plangebied.