Op 9 april stelt het presidium van de raad de agenda’s van de komende raadsbijeenkomsten (16 april, 7, 14 en 28 mei mei) vast. Ook beslist het presidium welke onderwerpen tijdens de raadsvergadering op 21 mei worden besproken. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters, de burgemeester is de voorzitter en de griffier is als adviseur aanwezig. Deze vergadering is in de commissiekamer in (de hal van) het gemeentehuis en is openbaar. 

Werkbezoeken gemeenteraad

Op 9 april 2024 brengt een delegatie uit de gemeenteraad een werkbezoek aan Wijzer. Het doel van dit werkbezoek is om kennis te maken met de werkzaamheden die Wijzer uitvoert. Ook wordt in gesprek gegaan met inwoners over de volgende onderwerpen:

  • vervoersdienst
  • beweeggroep/valpreventie
  • diabetes/dementie
  • deelnemer empowermentgroep
  • opstapje nieuw plan
  • jongerenwerk eigen traject
  • deelnemer participatiehuis

 Dit werkbezoek is niet openbaar.

Op 9 april 2024 brengt een andere delegatie uit de gemeenteraad een werkbezoek aan Kindcentrum De Beuk. Het werkbezoek wordt gebracht op verzoek van het Kindcentrum en men wil de raadsleden laten zien waarom de locatie in Oostelbeers essentieel is voor het onderwijsconcept dat De Beuk wil aanbieden.

Dit werkbezoek is niet openbaar.