Opvang Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in de Oekraïne. Een dramatische bladzijde in de geschiedenis die veel onschuldige slachtoffers kent. Het menselijk leed dat hiermee gepaard gaat, blijkt onder meer uit de grote stroom vluchtelingen die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet. Samen met de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zoeken wij naar voldoende plekken voor (nood)opvang. Daarnaast zijn er veel hulpacties opgezet.

Twee gemeentelijke opvanglocaties

Vanaf 13 juni worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in kampeerboerderij De Bocht in Oirschot. De locatie biedt in eerste instantie ruimte aan maximaal 12 personen en wordt vanaf september uitgebreid tot maximaal 28 personen. Ook worden er sinds 25 april 2 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in bed & breakfast De Beukenhoeve in Spoordonk. Vanaf 23 augustus kan dit worden uitgebreid naar 4 personen. Beide opvanglocaties zijn beschikbaar tot het einde van het jaar.

Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen over de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen bij iemand thuis of wat u zelf kunt doen om te helpen. Op deze pagina beantwoorden we zoveel mogelijk vragen. Door de veranderlijke situatie hebben we nog niet op alle vragen een antwoord.

De situatie in Oekraïne

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.
 

Wat is het effect op de veiligheid in Nederland?

Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen voor Nederland. Wel volgen de ontwikkelingen in het conflict elkaar snel op. Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan veranderen. In de regio bereiden we ons voor op een aantal veiligheidsthema’s. Lees meer hierover op de website van Veiligheidregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) of op de website van Rijksoverheid.

Het aanbieden van hulp

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht met hulpvragen?

RefugeeHelp.nl

De website RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamisch platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.

Rode Kruis

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij Het Rode Kruis. Het nummer is 06-48158053. Daar worden zij zowel in het Engels als het Oekraïens geholpen.

Oekraïners in Oirschot

Voor Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen vragen we het gasthuishouden om te ondersteunen en hen op weg te helpen. Dat vragen wij ook aan de eigenaren van de gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast kunnen zij ook terecht bij WIJzer.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn opvang of hulp?

Ook hiervoor kunt u terecht op RefugeeHelp.nl. Daar vindt u veel informatie over de opvang of hulp die u biedt aan Oekraïense vluchtelingen.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige informatielijn geopend voor als u bijvoorbeeld vragen heeft over hoe u tijdelijke huisvesting kunt aanbieden of een initiatief wil melden om vluchtelingen te helpen. Maar ook hoe u een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunt helpen. Het informatienummer is 070-4455888.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

We begrijpen dat er veel mensen zijn die willen helpen door bijvoorbeeld hulpgoederen aan te bieden. Landelijk is er aantal organisaties waar u terechtkunt, zoals Giro 555 en Vluchtelingenwerk Nederland. Wilt u in onze eigen gemeente hulp bieden en wilt u weten wat u kunt doen? Neem dan contact op met WIJzer Oirschot (0499) 335142 of info@wijzer-oirschot.nl.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Reis niet naar Oekraïne. Het maakt niet uit wat uw situatie is of welke goede bedoelingen u heeft. Als u vluchtelingen wilt ondersteunen, dan kunt u dat het beste vanuit Nederland doen.

Opvang vluchtelingen

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

Vanaf 13 juni worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in kampeerboerderij De Bocht in Oirschot. De locatie biedt in eerste instantie ruimte aan maximaal 12 personen en wordt vanaf september uitgebreid tot maximaal 28 personen. Ook worden er sinds 25 april 2 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in bed & breakfast De Beukenhoeve in Spoordonk. Vanaf 23 augustus kan dit worden uitgebreid naar 4 personen. Daarnaast is er onze gemeente ook aantal gezinnen die op eigen initiatief vluchtelingen hebben opgevangen.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Beide opvanglocaties zijn beschikbaar tot het einde van het jaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Daarvoor kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij TakecareBnB. Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

Heel fijn dat u noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Alle Oekraïners die gevlucht naar Nederland zijn, wordt gevraagd zich te laten inschrijven bij de gemeente. Daarvoor kunt een afspraak maken. Mochten de vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Microlab Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.

Landelijk aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum aan de Castiliëlaan in Eindhoven en bij de Jaarbeurs in Utrecht zijn helaas tijdelijk gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe vluchtelingen worden toegelaten. De reden van de sluiting is dat er momenteel te weinig gemeentelijke opvangplekken beschikbaar zijn.

De tijdelijke sluiting duurt tot nieuwe opvanglocaties in de regio beschikbaar zijn. Gedurende de sluiting worden vluchtelingen die zich in Eindhoven (of Utrecht) melden, geadviseerd om zelf voor huisvesting te zorgen of naar een ander land te gaan. 

Er geldt een uitzondering voor personen die woonachtig zijn op een adres in Noord-Brabant en die niet in een gemeentelijke opvang verblijven. Als zij niet meer bij hun huidige gastgezin of in hun woning (die ze zelf huren) kunnen verblijven, dan worden zij toegelaten tot het aanmeldcentrum in Eindhoven. Daar wordt met hen gekeken naar mogelijkheden voor verhuizing. In de tussentijd kunnen zij in het centrum verblijven.

Ook geldt er een uitzondering voor kwetsbaren (alleenreizende minderjarigen, personen van 70+ en mensen met medische spoed). Alle vluchtelingen die zich in de nacht melden krijgen onderdak tot de volgende ochtend, dan wordt hen gevraagd te vertrekken. 

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen

Kijk op de website van Takecarebnb voor enkele aandachtspunten.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de Veiligheidregio Brabant-Zuidoost worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd. Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is. De RvdK neemt contact op met de gastgezinnen.

Inschrijven, leefgeld, onderwijs en medische kosten

Moeten Oekraïners zich inschrijven bij de gemeente?

Alle Oekraïners die gevlucht naar Nederland zijn, wordt gevraagd zich te laten inschrijven bij de gemeente. Daarvoor kunt een afspraak maken.

Hoe regelen Oekraïners dat zij kunnen werken in Nederland?

Oekraïners kunnen van de IND een bewijs krijgen dat zij in Nederland mogen wonen en werken. Dit noemen we het 'bewijs van verblijf'. Het bewijs is een sticker in het paspoort, op een los papier of in de vorm van een pasje. Oekraïners kunnen een afspraak maken om het bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND. Dit bewijs is geldig tot 4 maart 2023.

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen leefgeld krijgen?

Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld aanvragen. Dit geld is bedoeld voor voedsel, wonen, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Gemeentelijke opvanglocaties

Personen in gemeentelijke opvanglocaties zonder voeding

  • Volwassenen en minderjarigen ontvangen € 260,00 netto per maand per persoon.
  • De vergoeding bestaat uit een deel voor voedsel € 205,00 en een deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven van € 55,00.

Personen in gemeentelijke opvanglocaties met voeding

  • Volwassenen en minderjarigen ontvangen € 55,00 netto per maand per persoon.

Op gemeentelijke opvanglocaties kunnen zij voedsel krijgen. Zij krijgen dan alleen een vergoeding voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Gastgezinnen

Personen die in gastgezinnen verblijven, ontvangen naast de vergoeding van € 260,00 netto per maand (€ 205,00 + € 55,00), een extra vergoeding voor wonen:

  • Volwassenen ontvangen € 215,00 netto per maand per persoon. 
  • Minderjarigen ontvangen € 55,00 netto per maand per persoon.

Daarmee is de totale maandelijkse maximale toelage voor een volwassene € 475,00 netto per maand en voor een minderjarige € 315,00 netto per maand.

Bedrag voor wonen

Het bedrag voor wonen is bedoeld om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.) te betalen. Dit bedrag kan ook gebruikt worden om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. 

Leefgeld aanvragen

U kunt het leefgeld aanvragen door het invullen van het digitale formulier. Stuur deze naar info@oirschot.nl

Houd rekening met het volgende:

  • We nemen alleen compleet ingevulde formulieren in behandeling.
  • Leefgeld wordt alleen uitgegeven als Oekraïners staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een bankrekeningnummer hebben. Voor inschrijving in de BRP maakt u bij ons een afspraak. Een bankrekening opent u via een bank.
  • Aanvragen zijn individueel voor iedereen boven de 18 jaar, met uitzondering van echtparen. 
  • Bij het aanvraagformulier stuurt u een kopie van een bankpas en van een geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van de persoon en de gezinsleden.

Medische kosten

Werkt u in Nederland? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Werkt u niet? Dan worden de zorgkosten betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden of uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland via www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/.

School

Kinderen die uit Oekraïne naar Nederland vluchten hebben recht op onderwijs. In de gemeente Oirschot is dit als volgt geregeld.

Basisonderwijs

Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisonderwijs) kunnen zich melden bij de basisscholen in de gemeente Oirschot.

Binnen SKOBOS is er een nieuwkomersklas waar kinderen van 6 tot en met 12 jaar welkom zijn (locatie: kindcentrum de Linde). De nieuwkomersklas richt zich op kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.  Op de website van SKOBOS vindt u meer informatie over deze nieuwkomersklas.

Ouders hebben de keuze waar ze hun kind inschrijven: bij de nieuwkomersklas van SKOBOS of op een reguliere basisschool.

Voortgezet onderwijs

Kinderen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs) kunnen naar de centrale onderwijslocatie (COL) aan de Broodberglaan 3 in Eindhoven (telefoonnummer: 040 2645399). Deze locatie is alleen voor Oekraïense kinderen. Het onderwijs wordt dan ook aangeboden in het Oekraïens.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar col@silfo.nl. Schrijf in de e-mail uw naam, de naam en leeftijd van het kind (of kinderen), de locatie waar het kind tijdelijk woont, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Als alles goed is ingevuld, ontvangt u een bevestiging. Als er gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op.

Zodra duidelijk is op welke datum de lessen beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt dan uitleg over schooltijden.

Hoe organiseert de gemeente Oirschot het leerlingenvervoer?

Voor leerlingen die niet in hun directe omgeving naar school kunnen, bestaat er leerlingenvervoer. Hiervoor kennen we een regeling. Om te bepalen of het kind in aanmerking komt, kijken we naar de reisafstand en naar de persoonlijke situatie (in hoeverre kan het kind zelfstandig reizen). Meer informatie vindt u op de pagina over leerlingenvervoer op onze website.

WIJzer regelt in de gemeente Oirschot het leerlingenvervoer. U kunt contact opnemen met WIJzer om te kijken of leerlingenvervoer een mogelijkheid is. Alle kinderen die in Oirschot naar school gaan, komen niet in aanmerking. 

Contactgegevens WIJzer Oirschot
Oude Grintweg 3b
Telefoonnummer 0499 335142, dagelijks bereikbaar van 09.00-13.00 uur

Extra informatie voor vluchtelingen

Heeft u vluchtelingen in huis? Of kent u vluchtelingen die de volgende vragen hebben? Wellicht kunnen de onderstaande antwoorden hen helpen.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of via de website van Het Rode Kruis het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Is er ook hulp voor (mensen met) huisdieren uit Oekraïne?

De vreselijke oorlog in Oekraïne is niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. We hebben allemaal de beeld gezien van vluchtende families, die vaak met hun huisdier onder de arm de grens proberen te bereiken. Om mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten en in Nederland zijn aangekomen gedeeltelijk te ontzorgen, heeft een groot aantal dierenhulporganisaties de handen ineen geslagen en één meldpunt opgezet om hulp te bieden en te coördineren. Telefoonnummer 088-8113333 en mailadres info@hulpvoordierenuitoekraine.nl zijn opengesteld voor gevluchte Oekraïners die hulp nodig hebben voor hun dieren. Ook organisaties en mensen die hulp bieden en bijvoorbeeld vluchtelingen met dieren opvangen kunnen bij het meldpunt voor assistentie terecht. Voor meer informatie op de website van Hulp voor dieren uit Oekraïne.

Meer informatie