Op maandagavond 4 maart vindt er een online informatiebijeenkomst plaats over gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen. Voelt u zich betrokken bij het gebied? Dan zien we u graag bij de online informatiebijeenkomst.

Het landelijk gebied rondom Kampina en de Oisterwijkse Vennen verandert. Samen met betrokkenen brengen we bodem, water en lucht in het gebied op orde. Dat is belangrijk voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied.

Tijdens een online informatiebijeenkomst informeren we u over deze aanpak, de uitdagingen en kansen voor het gebied. Ook is er ruimte voor vragen van kijkers.

DatumMaandag 4 maart 2024
Tijd19.30-20.30 uur
Aanmelden

Link:

https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/gebiedsgerichte-aanpak-kampina-en-oisterwijkse-vennen

Samen werken aan een sterk, gezond én aantrekkelijk Kampina en Oisterwijkse Vennen

Kampina en Oisterwijkse Vennen is een bijzonder gebied en daarom Europees beschermd met de Natura 2000-status. Het heeft waardevolle natuur met bossen, heide, kleine akkers, voedselarme vennen, meanderende beken en schrale hooilanden. In het gebied eromheen liggen verschillende dorpen, natuur, agrarische, recreatieve en andere bedrijven.

Gebied staat onder druk

Maar het gebied staat onder druk. Bodem en water lijden onder verdroging, stikstof en intensief gebruik door bijvoorbeeld recreatie. Gevolgen zijn een slechte bodem- en waterkwaliteit, waardoor verschillende planten en dieren verdwijnen. Doen we niets, dan wordt het gebied kwetsbaarder voor droogte en extreme buien. Dat heeft gevolgen voor natuur, landbouw, landschap, leefbaarheid en gezondheid.

Water, bodem en lucht op orde

Daarom moeten we maatregelen nemen die zorgen dat de bodem, water en lucht in en rondom Kampina en Oisterwijkse Vennen op orde komen. Daarvoor zoeken we naar slimme combinaties van oplossingne. Zodat de natuur herstelt én er ruimte blijft voort landbouw, recreatie en woningbouw.

Samen aan de slag

Dat is niet gemakkelijk. Het herstellen van de natuur, de belangen van agrariërs, maar ook de wensen voor meer woningen, bedrijven, een goede bereikbaarheid en recreatie lijken soms met elkaar in strijd. Er moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt. Maar er zijn ook kansen om de belangen juist met elkaar te combineren. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak, waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. De gebiedsgerichte aanpak zorgt voor samenhang tussen alle ontwikkelingen en initiatieven. Het wijst de weg en zet de kaders voor een toekomst voor Kampina en Oisterwijkse Vennen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief of bekijk de website www.ggagroenblauw.nl/kampina. Daar vindt u alle informatie over de ontwikkeling van het gebied, over de partners en leest u updates.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën?  Dan kunt u altijd contact opnemen via kampina@ggagroenblauw.nl.