Wat kost het?

Voor 2024 is het tarief een percentage van de woz waarde:

Woningen

  • eigenaren 0,1018%

Niet-woningen

  • eigenaren 0,3044%
  • gebruikers 0,2447%

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

U betaalt de OZB.

Voor het bepalen van de belastingplicht is de toestand op 1 januari van een belastingjaar bepalend. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop wordt wel een gedeelte van de aanslag verrekend door de notaris.

Automatische incasso aanvragen:

U ontvangt de aanslag onroerendezaakbelastingen tegelijk met de WOZ-beschikking, op één biljet. De aanslag moet binnen 2 maanden betaald worden of u kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven. In dat geval wordt de aanslag in 8 maandelijkse termijnen afgeschreven van uw rekening. U kunt dit aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Kwijtschelding aanvragen:

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen. U kunt dit aanvragen onder het tabblad direct regelen.

Bezwaar maken tegen de OZB:

U kunt onder 'Direct regelen' informeel bezwaar maken tegen de OZB. Het voordeel van informeel bezwaar indienen is dat u sneller een reactie krijgt. Na ontvangst van uw informele bezwaar neemt een taxateur binnen de bezwarentermijn contact met u op om uw punten te bespreken. Eventueel kan dan een bezoek ter plaatse worden ingepland. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, dan heeft u nog altijd de mogelijkheid om (formeel) bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking. Als u formeel bezwaar wilt indienen kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze WOZ-beschikking/aanslag onroerendezaakbelastingen schriftelijk bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar. Het adres is: gemeente Oirschot, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. In een bezwaarschrift moet u uw naam, adres, handtekening en motivering waartegen uw bezwaar is gericht, vermelden.

Aanvullende informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum