Als onderdeel van project ‘De levende Beerze’ is het gebied rondom de Kleine Beerze aangepakt. Als deelnemer aan dit project legde gemeente Oirschot fietspaden aan en maakte het gebied waar de Muystermolen vroeger stond weer beleefbaar. Een mijlpaal en een mooi moment om te vieren.

De beek is natuurlijker gaan stromen wat de waterkwaliteit verbetert. Dat is niet alleen goed voor het behoud en herstel van water en natuur maar er is ook oog voor versterking van het agrarisch cultuurlandschap en recreatie. Zo genieten veel mensen in hun vrije tijd van een fietstocht of ontspannende wandeling in dit afwisselende landschap.

Een stukje cultuurhistorie is gewaarborgd met het beleefbaar maken van het gebied rondom de historische Muystermolen.

Op vrijdag 15 december vindt van 14.30 – 16.00 uur de feestelijke opening plaats in het bos bij de Beerze (zie bijgevoegde kaart voor precieze locatie). U bent van harte uitgenodigd! Wij verzoeken u vriendelijk zich aan te melden voor deze opening. Stuur een mail naar p.vandendungen@oirschot.nl

De locatie is te bereiken via de Hillestraat (het zandpad op), via de Molenbroekseweg (voorbij de Bedouinehoe-ve) of de Watermolenweg. Nabijgelegen parkeerplaatsen zijn aangegeven.
De locatie is te bereiken via de Hillestraat (het zandpad op), via de Molenbroekseweg (voorbij de Bedouinehoe-ve) of de Watermolenweg. Nabijgelegen parkeerplaatsen zijn aangegeven.