De COA-opvanglocatie aan de Oerlesedijk in Oirschot blijft langer open. Op 2 april stemde de gemeenteraad in met het besluit van het college om een nieuwe bestuursovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst geldt voor 3 jaar, met een optie voor verlenging van 2 jaar. De overeenkomst treedt in werking zodra de huidige overeenkomst in mei 2024 afloopt.

Sinds mei 2022 biedt de opvanglocatie aan de Oerlesedijk onderdak aan 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en gezinnen met kinderen (110 asielzoekers). Het COA wil deze locatie graag langer open houden vanwege het groeiende tekort aan opvangcapaciteit. Het tekort wordt mede veroorzaakt door een toename van asielzoekers en de vastgelopen woningmarkt. 

Groepssamenstelling

Eén van de afspraken is dat het aantal bewoners op de opvanglocatie gelijk blijft. Ook vinden we het belangrijk dat de samenstelling hetzelfde blijft. De mix van gezinnen en jongeren blijkt namelijk goed te werken en zorgt voor een rustige leefomgeving.

Verkeersmaatregelen

Een belangrijk aandachtspunt is de verkeersveiligheid op de Zwanenburg. De Zwanenburg is een toegangsweg naar de opvanglocatie en loopt parallel aan de A58. De weg heeft geen verlichting, waardoor voetgangers en fietsers moeilijk zichtbaar zijn. Daarnaast worden automobilisten vaak verblind door koplampen van auto's op de snelweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, plaatsen we langs de Zwanenburg drie voetgangers- en fietssilhouetten. Eén daarvan is onlangs geplaatst. Deze silhouetten reflecteren licht en attenderen automobilisten op de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Naast deze silhouetten, is het plan om, in overleg met Rijkswaterstaat, anti-verblindingslamellen te plaatsen op de vangrail van de snelweg. Deze zorgen ervoor dat automobilisten op de Zwanenburg niet verblind worden. Tot slot verbeteren we ook de veiligheid op de hoek van de Zwanenburg en Oerlesedijk door plaatsing van een lichtpunt of reflecterend hek.