Begin 2021 is een pilot rondom de verruiming van de sluitingstijden van de horeca in de gemeente Oirschot aangekondigd. Na uitstel gaat die pilot op 3 februari 2023 alsnog van start. Gedurende 1 jaar mogen horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagavond een uur langer open zijn, dus tot 03.00 uur. Dit geldt alleen voor horecagelegenheden in de gemeente Oirschot die zich bij de gemeente hebben aangemeld voor de pilot. 

Alleen binnen tot 03.00 uur

Vanaf 03.00 uur mogen er geen bezoekers meer aanwezig zijn in de horecagelegenheden. De verruiming van de sluitingstijd geldt alleen voor binnen, dus niet voor de terrassen. De vergunningen waar de deelnemende horecagelegenheden over beschikken blijven geldig en moeten worden nageleefd.

Evaluatie

Op meerdere momenten vinden evaluaties van de pilot plaats. Afhankelijk van de uitkomst kan worden bepaald de pilot om te zetten in vaste regelgeving (aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening via de gemeenteraad), verlenging van de pilot met een bepaalde periode of terugkeren naar de situatie voor de start van de pilot (sluitingstijd 02.00 uur).

Overlast

Ervaart u overlast van de verruimde sluitingstijd? Tijdens kantooruren kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 0499-583333. U kunt ook een e-mail sturen naar handhaving@kempengemeenten.nl. Vermeld daarbij waar en wanneer u wat voor soort overlast ervaart.