Wat is het?

U mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. U heeft hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wilt u op of aan uw pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraagt u ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning).

Voor tijdelijke reclame is een ontheffing nodig, welke u ook bij de gemeente aanvraagt.

Wat moet ik doen?

Een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket online. Een aanvraag voor reclame op of aan een pand of tijdelijke reclame kunt u indienen via het aanvraagformulier, wat u kunt vinden onder het kopje 'Direct regelen'.

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD(externe link). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen;
 • hoe groot de reclame is;
 • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

 • de reclame niet past in de omgeving;
 • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
 • de reclame weggebruikers stoort;
 • de reclame de weg beschadigt;
 • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Beschermd dorpsgezicht kern Oirschot

Binnen het beschermde dorpsgezicht van de kern Oirschot is geen vergunning nodig voor:

a. opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak;b. opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;c. opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:

 • openbare verkoping, aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
 • het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak bestemd is, zomede op naamborden, mits:
 • deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m² en geen van alle een grotere afmeting hebben dan 1,00 meter, en - deze opschriften en aankondigingen niet verlicht zijn aangebracht op of aan een onroerende zaak en/of het bij de onroerende zaak behorende eigen erf;
 • vrijstaande opschriften en aankondigingen niet hoger zijn dan 1 meter ten opzichte van het aansluitend afgewerkt terrein;

d. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

Tijdelijke reclameborden (bijvoorbeeld t.b.v. evenementen of collectes)

Tijdelijke reclame ten behoeve van evenementen is niet toegestaan (behoudens 1 bord in Middelbeers en 1 in Oostelbeers). Voor de aankondiging van plaatselijke evenementen (culturele- en sportevenementen en/of collectes) bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van gemeentelijke aankondigingsborden.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 70,65.

De kosten voor tijdelijke reclame bedragen € 106,55.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0499 - 58 33 33 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH De Kempen

Aanvullende informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum