Tussen gemeente Tilburg en Beek en Donk (langs het Wilhelminakanaal) komt een snelfietsroute: F58. Een snelfietsroute is een directe fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Deze verbinding is veiliger, comfortabeler en wordt zo aantrekkelijk om op te fietsen. 

Voorkeurstracé snelfietsroute F58

De voorkeursroute voor de snelfietsroute F58 is al grotendeels bepaald. De route loopt nagenoeg geheel langs het Wilhelminakanaal. Voor de gemeente Oirschot is dit een mooie kans om de bestaande fietspaden langs het Wilhelminakanaal te verbeteren en op te waarderen tot snelfietsroute. Dit gebeurt stap voor stap, verspreid over meerdere jaren. Daarnaast vormt de snelfietsroute een mooie aansluiting op de Groene Corridor, de groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de markt in Oirschot en Het Groene Woud. De twee routes sluiten op elkaar aan bij de Stönner-Meijwaardbrug. Na aanleg is de route langs het Wilhelminakanaal de langste snelfietsroute van Nederland.

Intentieovereenkomst

Op 9 maart tekenen de wethouders van de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Best, Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen en Laarbeek en de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant de intentieovereenkomst. Hiermee spreken gemeenten en gedeputeerde zich gezamenlijk uit voor de aanleg van de snelfietsroute. Het college van Hilvarenbeek heeft besloten om de intentieovereenkomst (nog) niet te tekenen. Na de gemeenteraadsverkiezingen bereiden de nieuwe bestuurders afspraken voor over de kwaliteit van de route, de bekostiging ervan en de fasering van de aanleg. De definitieve afspraken leggen zij vast in de bestuursovereenkomst

Snelfietsroutenetwerk

De F58 wordt onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes waar de provincie Noord-Brabant samen met de gemeenten aan werkt. Lees meer informatie over de realisatie van snelfietsroutes in Brabant op www.sjees.nl/snelfietsroutes