Subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot

De gemeente Oirschot wil initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency ondersteunen. Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen die wonen en werken in de gemeente Oirschot, kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een bijdrage vragen van de gemeente. Hiervoor is de subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot opgesteld. Op www.overheid.nl vindt u meer informatie.