Gemeente Oirschot streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Deze verklaring geldt voor:

  Hoe toegankelijk is www.oirschot.nl?

  In september 2019 ging een nieuwe versie van oirschot.nl live. Bij het bouwen van deze website hebben wij ingezet op het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van digitoegankelijk.nl. We hebben hierbij gefocust op het voldoen aan de 'technische' eisen en op de begrijpelijkheid van teksten. In de eerste helft van 2020 laten we onze website toetsen. Er komt dan een uitgebreide rapportage waarin we laten zien wat er eventueel nog aan de toegankelijkheid schort en hoe we dat gaan oplossen. Op dit moment ligt onze focus voornamelijk op het oplossen van problemen met niet of beperkt toegankelijke PDF-bestanden.

  Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

  Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie beter toegankelijk te maken, zoals Wizenote.

  Feedback en contactgegevens

  Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met onze webmaster via voorlichting@oirschot.nl.

  Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 september 2019.