Iedereen moet de website van de gemeente Oirschot gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. We willen daarom zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring gaat over de inhoud van de website Oirschot.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website "Oirschot.nl" te vinden is:

De verklaring is opgesteld op 1 mei 2020 met akkoord van gemeentesecretaris Saskia Willems.

De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. Het overzicht wordt geplaatst als het klaar is.

  Hoe toegankelijk is de website?

  De website van de gemeente voldoet gedeeltelijk aan de Wet digitale toegankelijkheid.
  Bekijk wat nog niet in orde is. Bij ieder punt kunt u lezen waarom het nog niet in orde is. Ook kunt u lezen wanneer het opgelost wordt.

   Contact

   Heeft u moeite met het gebruik van de website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef uw vraag of opmerking aan ons door via het Formulier melding toegankelijkheid website.

   • U ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging als u gebruik maakt van het formulier.
   • U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord als u gebruik maakt van het formulier.
   • Als uw vraag binnen 5 werkdagen nog niet te beantwoorden is dan geven wij aan:
    • waarom inhoudelijke beantwoording niet binnen 5 werkdagen mogelijk is;
    • dat de beantwoording binnen 6 weken zal plaatsvinden;
    • de naam van de behandelende ambtenaar of afdeling.

    

    Informatie over het onderzoek

    • Het onderzoek is gedaan op 14 november 2019.
    • Ieder jaar wordt dit onderzoek herhaald.

    Wilt u weten hoe het onderzoek gedaan is? Lees de uitgebreide informatie.

     Hoe werkt de gemeente Oirschot aan toegankelijkheid?

     Wij werken aan toegankelijkheid door:

     • Training van medewerkers
      Medewerkers van de gemeente Oirschot hebben geleerd hoe de website voor iedereen goed te gebruiken is.
     • Oplossen van gevonden fouten
      Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.
     • Verminderen van pdf-documenten op de website
      Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Iedere maand bekijken we een aantal pdf-documenten. Oude documenten worden verwijderd. Als het nodig is passen we een pdf-document aan. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via het Formulier melding toegankelijkheid website.