Hebt u interesse in een woning in de Doornboomstraat/Smidsstraat in Middelbeers? Als u bij de inschrijving (die na de zomer start) een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meestuurt, krijgt u voorrang op kandidaten zonder verklaring. Kom dus in actie en breng uw financiële mogelijkheden alvast in kaart.

Nieuwbouwwoningen 

Aan de Doornboomstraat/Smidsstraat in Middelbeers worden in 2024 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De voorbereidingen starten naar verwachting in de eerste helft van 2023. Op deze locatie, waar voorheen een supermarkt was gevestigd, gaat het in totaal om dertien koopwoningen. Daarvan hebben er vier een lager prijsniveau waardoor ze extra aantrekkelijk zijn voor starters. Er wordt voor alle woningen veel belangstelling verwacht. 

Efficiënte toewijzing

Als gemeente willen we de toewijzing zo efficiënt mogelijk organiseren. Daarom passen wij dezelfde toewijzingsmethode toe als bij de projecten Ekerschot Noord en Moorland/Eindhovensedijk. Het gaat om een tijdelijke proef die een aantal ongewenste effecten voorkomt. Bijvoorbeeld dat woningen (eerst) worden toegewezen aan kandidaten die de financiering niet rondkrijgen of die zich pas achteraf realiseren dat de woning niet bij hen past. 

Zo werkt de inschrijving

Als de inschrijftermijn is geopend (na de zomer), kunt u zich aanmelden. Bij de inschrijving geeft u de woning(en) van uw voorkeur op. 

Kandidaten worden ingedeeld in de volgende twee groepen: 

•    Groep 1: kandidaten die een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen. 

•    Groep 2: kandidaten die géén verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen. 

De genoemde verklaring is een bevestigingsbrief dat de aankoop van een nieuwbouwwoning voor de kandidaat financieel haalbaar is (op basis van een financiële scan). 

Zo werkt de toewijzing

Na de inschrijvingsperiode vindt de toewijzing plaats. Dit gebeurt zo veel mogelijk op basis van de voorkeuren van de inschrijvers: 

  1. Per bouwnummer wordt gekeken welke kandidaten dit als hoogste voorkeur hebben;
  2. Kandidaten met een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker krijgen voorrang op kandidaten zonder verklaring;
  3. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor hetzelfde bouwnummer en een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker? Dan wordt er geloot; 
  4. Na afloop horen de inschrijvers het resultaat. Krijgt iemand een woning toegewezen? Dan volgt binnen twee weken een afspraak voor de ondertekening van de koopovereenkomst. De andere kandidaten komen op de reservelijst (op basis van dezelfde systematiek als hierboven). 

Interesse?

Kom in actie. Vraag nu alvast een financiële scan aan en houd de start van de inschrijftermijn in de gaten. We maken deze bekend op www.oirschot.nl en onze social mediakanalen. Op www.vanwanrooij.nl vindt u meer informatie over het nieuwbouwproject en kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo bent u snel op de hoogte van de precieze startdatum van de inschrijving en ander relevant nieuws. 

Logo Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling