Besluiten gemeenteraad

De raad heeft in de vergadering van 2 april onder andere besluiten genomen over:

  • Noodopvanglocatie asielzoekers aan de Oerlesedijk
  • Gebiedsvisie de Kemmer
  • Rotonde Kempenweg-Bestseweg (nabij Lidl)

Bekijk hier de agenda van de gemeenteraad.

Raadsbijeenkomsten dinsdag 16 april

Deze avond komt de raadswerkgroep ‘Oirschot de toekomst in’ bij elkaar (aanvang 19.30 uur) . Deze raadswerkgroep adviseert de raad over het besluitvormingsproces en de te nemen stappen in de samenwerking met Best en regisseert de besluitvorming door de raad. Aansluitend is een bijeenkomst van de raadswerkgroep Omgevingswet. Deze werkgroep buigt zich op dit moment over de procedure van bindend adviesrecht bij omgevingsvergunningen.

Oirschots podium ‘Praat met de raad’

Inwoners, wijk/buurt of vereniging kunnen tijdens het Oirschots podium de raad informeren over een bepaald onderwerp of een vraag met de raad bespreken (eventueel via een werkbezoek). De raad luistert en kan vragen stellen. Ook kunnen inwonersinitiatieven of bedrijven de raad informeren en een dialoog met ze voeren. Agendering is in afstemming met het Presidium; zij bereiden de raadsvergaderingen voor. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier Mark van Oosterwijk via griffie@oirschot.nl of telefoonnummer 088-4970795.