Wat is het?

Scholen kunnen van de gemeente vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. U kunt bij voorzieningen bijvoorbeeld denken aan nieuwbouw en uitbreiding. Maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen moet u uiterlijk 1 februari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de uitvoering van de voorziening plaatsvindt, indienen.

Wat moet ik doen?

U dient een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders.

De voorwaarden waaraan de aanvraag voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen moet voldoen, staan beschreven in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oirschot. Deze verordening kunt u inzien bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?