Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe werkt het?

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal drie personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal drie stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor drie anderen. 
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 
  Dit mag ook een goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet. Eventueel kunt u hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente (download het formulier direct op deze pagina of vraag aan bij Team Verkiezingen);
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur in bij Team Verkiezingen van de gemeente;
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Direct regelen

 • Wilt u iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont als u, vul dan de achterkant van de stempas in.
 • Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont, vul dan het machtigingsformulier in dat u hieronder kunt downloaden.
  Lever het machtigingsformulier uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur in bij Team Verkiezingen van uw gemeente.

  Download het machtigingsformulier

Wat neem ik mee?

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Heeft u gevonden wat u zocht?