Op 14, 15 en 16 maart kon u naar het stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. De stembureaus zijn inmiddels gesloten. In het volgende nieuwsbericht publiceren we de voorlopige uitslagen.

Waar stem ik voor bij de gemeenteraadsverkiezing?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op een kandidaat van een van de Oirschotse politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Een zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Door te stemmen heeft u invloed op de plannen binnen de gemeente Oirschot voor de komende jaren. De gemeente gaat over veel zaken bij u in de buurt. Denk aan woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het OV, onderwijs en de (jeugd)zorg. Ook beslist de gemeenteraad over de hoogte van een aantal belastingen.

Wie mag er stemmen?

Alle mensen met de Nederlandse nationaliteit die 18 jaar of ouder zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad van de gemeente waar zij ingeschreven staan. U heeft stemrecht in de gemeente waar u geregistreerd bent op de dag van de kandidaatstelling, dat is op 31 januari 2022. Voorwaarde is dat u niet door een rechterlijke uitspraak uitgesloten bent van het kiesrecht. Ook inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat geldt voor:

 • EU-burgers die in een Nederlandse gemeente wonen,
 • Burgers van buiten de EU als zij op de dag van de kandidaatstelling minstens 5 jaar of langer onafgebroken legaal in Nederland verblijven,
 • Burgers van buiten de EU als zij in Nederland in dienst zijn van een internationale organisatie of werken voor een ander land (diplomatieke dienst).

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Vervroegd stemmen

Dit jaar kunt u vervroegd stemmen. Dat betekent dat de stembureaus niet alleen open zijn op woensdag 16 maart, maar ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Het vervroegd stemmen is niet alleen bedoeld voor kiezers die vanwege het coronavirus tot de risicogroep behoren. Ook andere kiezers zijn welkom in het stemlokaal op maandag en dinsdag.

Stemmen

U kunt binnen de grenzen van de gemeente in een willekeurig stemlokaal uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. Let op! Dit kan tot één dag voor de dag van stemming nog wijzigen. Houd daarom deze website goed in de gaten.

Op onderstaande verkiezingsdagen zijn de openingstijden van de stembureaus van ’s ochtends 07:30 tot ‘s avonds 21:00 uur. Stembureaus die toegankelijk zijn voor mindervaliden zijn aangeduid met (RV).

Stembureaus geopend op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022:

 • Gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3, Oirschot (RV)
 • Ontmoetingscentrum ‘Ons Mevrouw’, Doornboomstraat 32, Middelbeers (RV)

Stembureaus geopend op woensdag 16 maart 2022:

 • Gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3, Oirschot (RV)
 • Basisschool De Linde, Spoordonkseweg 1, Oirschot (RV)
 • Dorpshuis Hart van Spoordonk, Bernadettestraat 2, Spoordonk (RV)
 • O.b.s. De Korenbloem, Castaert 98, Oirschot
 • Buurtvereniging de Heikneuters, Koningshof 3, Oirschot (RV)
 • Gymzaal De Halm, het Luiwerk 2, Oirschot  (RV)
 • Groot Bijstervelt (kapel), Montfortlaan 12A, Oirschot  (RV)
 • De Kerk Oostelbeers, Kerkstraat 10, Oostelbeers (RV)
 • Kantine Beerse Boys, Sportparklaan 2A, Middelbeers (RV)
 • Ontmoetingscentrum ‘Ons Mevrouw’, Doornboomstraat 32, Middelbeers (RV)

Komt u stemmen op het stembureau? Geef elkaar dan de ruimte. De gemeente richt de stembureaus zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden.

Corona gerelateerde klachten?

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en laat u direct testen. Iemand anders kan voor u gaan stemmen. Deze persoon kunt u machtigen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef dan uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Zie hiervoor ook de informatie bij “Kunt u zelf niet stemmen?”.

Wat neem ik mee tijdens het stemmen?

Als u mag stemmen, ontvangt u uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen thuis een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of ander EU-land. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument.

Bent u uw stempas verloren, heeft u geen stempas ontvangen of zodanig beschadigd?

Heeft u geen stempas ontvangen, is deze zodanig beschadigd of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk, persoonlijk of digitaal, bij team verkiezingen tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17:00 uur. De gemeente maakt een vervangende stempas en stuurt die naar uw huisadres.

Let op! Vraag alleen een vervangende stempas aan als u zeker weet dat u hem kwijt bent of dat uw stempas zodanig beschadigd is dat u deze niet meer kunt gebruiken! Uw oude stempas wordt namelijk direct ongeldig verklaard en u kunt deze dus niet meer gebruiken.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau

Schriftelijk

U kunt uiterlijk op 11 maart voor 17.00 uur schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.

 • U vult het onderstaande formulier in en stuurt dit op naar: Gemeente Oirschot, team verkiezingen, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK  Oirschot.
 • Stuur indien mogelijk uw stempas mee met de aanvraag.
 • Stuur een kopie van uw legitimatie mee met de aanvraag.

Download 'Verzoek om vervangende stempas'

Persoonlijk

U kunt een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij de balie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak met het team verkiezingen via telefoonnummer 0499-583 333.

Digitaal (beschikbaar vanaf 22 februari)

U kunt uiterlijk op 11 maart voor 17.00 uur digitaal een vervangende stempas aanvragen. Middels onderstaande link.

U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Vraag een vervangende stempas aan

Kunt u zelf niet stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent, moet werken of op vakantie bent. Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit kan op de volgende 2 manieren

 • Overdracht van uw stempas (onderhandse volmacht)
 • Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Half februari ontvangt u uw stempas. De volmachtgever en de gemachtigde staan beiden op 31 januari 2022 ingeschreven in Oirschot.

Overdracht van uw stempas (onderhandse volmacht)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De volmachtgever en de gemachtigde staan in de gemeente Oirschot geregistreerd als kiezer.
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit.
 • De gemachtigde neemt niet meer dan 2 volmachten mee.
 • Het is niet toegestaan om nog op het stembureau iemand een volmacht te verlenen.

Wat moet ik doen?

 • Op de achterkant plaats u 2 handtekeningen: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • De gemachtigde moet bij het stemmen uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag 5 jaar verlopen zijn. Het is ook toegestaan om het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien op een smartphone of tablet.
 • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn stem uit.

Kopie identiteitsbewijs

De Rijksoverheid wil misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegengaan. Kiezers die een kopie van hun ID-bewijs maken krijgen het advies om:

 • op de kopie te schrijven dat het een kopie is
 • op de kopie te schrijven dat deze bedoeld is voor het afgeven van de volmacht
 • de datum waarop deze de kopie afgeeft op de kopie te schrijven
 • het burgerservicenummer op de kopie door te strepen, ook in de strook nummers onderaan het ID-bewijs.

Intrekken onderhandse volmacht

Gaat u toch zelf stemmen dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Kunt u uw stempas niet aan een andere Oirschotse kiezer overdragen? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verblijft. Dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier.  U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De volmachtgever en de gemachtigde staan in de gemeente Oirschot geregistreerd als kiezer.
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit.
 • De gemachtigde neemt niet meer dan 2 volmachten mee.

Wat moet ik doen?

 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen onderstaand formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
 • U levert het formulier in vóór vrijdag 11 maart om 17.00 uur bij het team verkiezingen. Maak hiervoor een afspraak met het team verkiezingen, dit kan telefonisch op telefoonnummer 0499-583 333.
 • Of u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier per post naar: Gemeente Oirschot, team verkiezingen, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK, Oirschot. Vraag uw schriftelijke volmacht op tijd aan, zodat u deze ook op tijd binnen hebt. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.
 • Of u mailt het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@oirschot.nl.
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs en van de gemachtigde bij het aanvraagformulier toe.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.

De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Kopie identiteitsbewijs

De Rijksoverheid wil misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegengaan. Kiezers die een kopie van hun ID-bewijs maken krijgen het advies om:

 • op de kopie te schrijven dat het een kopie is
 • op de kopie te schrijven dat deze bedoeld is voor het afgeven van de volmacht
 • de datum waarop deze de kopie afgeeft op de kopie te schrijven
 • het burgerservicenummer op de kopie door te strepen, ook in de strook nummers onderaan het ID-bewijs.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van uw stempas komt

op de lijst van ongeldige stempassen te staan. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen.

Download 'Verzoek om bij volmacht te stemmen'

Op wie kunt u stemmen?

Op wie kunt u stemmen?

U kunt stemmen op de volgende partijen:

Nummer

Aanduiding Politieke Partij

1

CDA

2

De Gewone Man

3

Dorpsvisie

4

Sociaal Progressief Oirschot

5

VVD

6

D66

Klik hier om de vastgestelde kandidatenlijst te bekijken. U krijgt de lijsten uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. 

Kieskompas

Misschien vindt u het lastig om te bepalen op wie u gaat stemmen. Om u hierbij te helpen, maken we het Kieskompas. Aan de hand van stellingen, kunt u uw eigen opvattingen vergelijken met de standpunten van politieke partijen. Het Kieskompas is met ingang van 24 februari te raadplegen.

Hoe en wanneer wordt de uitslag bekendgemaakt?

Na het sluiten van de stemlokalen op 16 maart 21.00 uur, worden alle uitgebrachte stemmen geteld. De stembureaus brengen de uitslag naar de gemeente. Daar worden de uitslagen van alle stembureaus uit de bij elkaar opgeteld.

Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslag wordt op 16 maart na 21.00 uur bekendgemaakt in het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. 

Definitieve uitslag

Op maandag 21 maart om 10.00 uur stellen we de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen vast. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau op het gemeentehuis in Oirschot. Aanwezigen kunnen in deze openbare zitting eventuele bezwaren inbrengen over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen. Het centraal stembureau neemt deze bezwaren op in het proces-verbaal zodat de gemeenteraad er kennis van kan nemen wanneer zij de geldigheid van de verkiezing beoordelen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Na vaststelling  wordt het proces-verbaal op de website gepubliceerd.

Op woensdag 30 maart 2022 treden de zittende gemeenteraadsleden af en volgt de installatie van de nieuwe leden van de gemeenteraad.

Heeft u een vraag over de verkiezingen?

U vindt hieronder een lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag daar niet tussen? Mail dan naar: verkiezingen@oirschot.nl. Wij helpen u graag.

Veel gestelde vragen

Is vervroegd stemmen alleen voor risicogroepen?

Mag iedereen stemmen op 14 en 15 maart? Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart is voor iedereen. Dus niet alleen voor risicogroepen. U mag zelf kiezen op welke dag u komt stemmen. Let wel op: niet alle stembureaus zijn alle dagen open. Kijk onder het kopje “waar en wanneer kan ik stemmen’ of op www.waarismijnstemlokaal.nl wanneer het stemlokaal van uw keuze geopend is.

Ik ben pas verhuisd naar een andere gemeente of ga dat zeer binnenkort doen. In welke gemeente kan ik dan stemmen?

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere gemeente? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen in uw nieuwe gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling van de leden voor de gemeenteraad officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 31 januari 2022. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd.

Hoe kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Een Nederlandse kiezer die in het buitenland verblijft, kan alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als hij officieel nog in Nederland woont. Dus: als hij (nog) wel staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als een kiezer vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf kan gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, dan kan hij iemand machtigen om voor hem te stemmen bij volmacht.

Ik wil gaan stemmen maar mijn identiteitsbewijs is kwijt of gestolen

Heeft u wel een stempas, maar is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Dan kunt u stemmen op vertoon van een verklaring vermissing dat u kunt verkrijgen, nadat u uw document als vermist heeft opgegeven bij de gemeente. U moet ook een pasje kunnen laten zien waar uw naam en een foto van u op staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke OV chipkaart of ziekenhuispasje.

Heb ik een coronatoegangsbewijs nodig om te kunnen stemmen?

U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien als u het stembureau of een locatie voor het tellen van de stemmen bezoekt. Hetzelfde geldt als u de zitting van het centraal stembureau – daar wordt de uitslag vastgesteld - wilt bijwonen.

Kan ik ook per brief stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om per brief te stemmen.

Waarom kan ik bij deze verkiezing niet per brief stemmen?

De mogelijkheid om per brief te stemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder is komen te vervallen. Met de huidige maatregelen, waaronder het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart en de gezondheids- en hygiënemaatregelen in het stemlokaal, kunnen kiezers op een veilige manier stemmen.

Is het in tijden van corona wel veilig om in het stembureau te gaan stemmen? / Welke maatregelen worden er genomen in het stemlokaal i.v.m. het coronavirus?

Gemeenten en het Rijk nemen maatregelen zodat iedereen veilig kan stemmen. Door 2 extra stemdagen kunt u zelf een rustig moment uitkiezen waarop u wilt stemmen. Op het stembureau kunt u uw handen desinfecteren en draagt u een mondkapje. Looproutes zorgen ervoor dat iedereen voldoende afstand kan houden. De leden van het stembureau zitten achter een kuchscherm. U ontvangt van hen een schoon potlood. De stemhokjes, maar ook andere ‘contactpunten’ worden regelmatig gedesinfecteerd. In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig die optreedt als gastheer of gastvrouw en erop let dat het niet te druk wordt in het stemlokaal.

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar. Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken. Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

KopieID-app downloaden

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?

U mag voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem. U krijgt dus maximaal 3 stembiljetten mee naar het stemhokje. Let wel: u mag nooit actief anderen om een volmacht vragen. Dit wordt ook wel ‘ronselen’ genoemd en is strafbaar.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stembureaus moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Voor mensen in een rolstoel is er ministens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen voor praktische hulp iemand meenemen in het stemhokje. Onder het kopje “Waar en wanneer kan ik stemmen?”  en op de website www.waarismijnstemlokaal.nl kunt u nagaan welke stembureaus toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Ik heb een visuele beperking. Wat is er voor mij geregeld op het stembureau?

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen en is er ministens 1 leesloep met verlichting beschikbaar.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg over het stemmen en kunt u oefenen.

Ik ben analfabeet of ik spreek geen Nederlands, mag ik hulp krijgen in het stemhokje?

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in het stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje iemand u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas ook niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Wat kan ik doen als ik een vergissing maak op het stembiljet?

U kunt bij het stemmen één kandidaat kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Wat betekent een ‘blanco stem’?

U stemt blanco als geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg. Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen. Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken, op voorwaarde dat u het stemgeheim van andere kiezers respecteert en hen niet hindert bij het uitbrengen van hun stem.

Wanneer worden de stemmen geteld?

Woensdagochtend 16 maart mag gestart worden met het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht op 14 en 15 maart. Pas na 21.00 uur wordt de uitslag vastgesteld. De stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 16 maart, worden op woensdagavond vanaf 21.00 uur geteld.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Daarbij moet u zich wel houden aan de geldende coronamaatregelen. Om voldoende afstand te kunnen houden, geldt een maximum aantal mensen in het stemlokaal. De voorzitter houdt dit in de gaten. Het kan zijn dat u even moet wachten voordat u naar binnen kunt. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Waar vind ik de uitslag van de verkiezingen?

De processen-verbaal van de stembureaus worden zo snel mogelijk na het afronden van de tellingen op de website geplaatst. Daarnaast kunt u de uitslag ook vinden via de website van de Kiesraad, www.verkiezingsuitslagen.nl.

Debatavond

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden we op 8 maart een debatavond. Via de onderstaande link kunt u de debatavond terugkijken.

Kijk de debatavond terug

Waar ging het debat over?

Tijdens de debatavond zijn de lijsttrekkers van de politieke partijen met elkaar in debat gegaan over actuele onderwerpen. Denk hierbij aan de toekomst van de gemeente Oirschot (herindelen of zelfstandig blijven), duurzaamheid, de mate van betrokkenheid van inwoners (inwonerparticipatie) en woningbouw. Ook kon u kennismaken met de jongere kandidaten van de kandidatenlijsten. Theo Verbruggen, verslaggever van onder andere Omroep Brabant en de NOS presenteerde de avond.

De mening van het inwonerpanel

Tijdens de debatavond kwam u erachter hoe de politieke partijen tegen belangrijke onderwerpen aankijken. Maar hoe u zelf tegen deze onderwerpen aankijkt vonden we ook belangrijk. U kon uw mening geven over de stellingen door het invullen van een vragenlijst. Deze enquête is ook gehouden onder leden van het inwonerspanel. De uitslag hiervan is tijdens de debatavond gedeeld en kunt u hieronder downloaden.

Uitslag enquête

Pizza-avond op 14 maart

Mag jij dit jaar voor de eerste keer stemmen? Dan nodigen we je van harte uit voor de pizza-avond op maandag 14 maart om 18.00 uur in het gemeentehuis. Onder het genot van een lekkere pizza praat je met burgemeester Judith Keijzers-Verschelling en andere jongeren over de verkiezingen. Sluit je aan? Meld je uiterlijk 10 maart aan via WhatsApp: 06 23 20 98 13. Laat je ons ook weten als je allergieën hebt?

Benieuwd waarom Tigo, Wouter en Sam stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Bekijk het filmpje!

Het laatste nieuws over de verkiezingen

oirschot.nl/nieuws