Wat is het?

De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Hebt u niet zo’n officieel document? Dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:

  • Is er een ander document? Dan neemt de gemeente de gegevens op.
  • Is er geen ander document? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente.

U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik”.

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw eerste inschrijving bij de gemeente
  • een verzoek van u om gegevens op te nemen
  • een intern gemeentelijk verzoek

De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen als:

  • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen
  • de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde
  • er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden)
  • er een ander document is waaruit de gegevens blijken

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum