Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor en er valt meer neerslag in korte tijd. Het rioolsysteem (vacuüm- of drukriolering) in het buitengebied in de gemeente Oirschot krijgt hierdoor veel regenwater te verwerken. Dit systeem is alleen ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet van schoon regenwater. Bewoners krijgen daarom steeds vaker te maken met rioleringsproblemen bij regenachtig weer. Om wateroverlast te voorkomen, hebben we uw hulp hard nodig.

Wat kan ik doen?

Helaas zien we nog vaak dat regenpijpen in het buitengebied bewust of onbewust op het rioolsysteem zijn aangesloten. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt overbelasting en storingen. Los daarvan is het natuurlijk ook zonde. Regenwater is geen afvalwater maar waardevol zoet water voor de omgeving. 
 

We vragen u om te controleren of u hemelwater op het riool heeft aangesloten en om - als dat het geval is - de bestaande hemelwaterafvoeren zoveel mogelijk af te koppelen. Dit betekent dat u het water op uw eigen terrein opvangt, vasthoudt en indien nodig afvoert in de bodem of naar een sloot. Dit is uiteindelijk goedkoper, beter voor het milieu en voorkomt problemen.

Wat zijn de voordelen?

Afkoppelen heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor Oirschot, maar ook voor u.

  • Door het water op te vangen op uw eigen terrein, kunt u het ook op uw eigen terrein verwerken. Hierdoor hoeft u geen extra water uit de (buiten)kraan te halen.
  • Zuiveringsinstallaties en rioleringen worden minder belast, doordat het water geleidelijk naar het riool loopt.
  • Er is minder water- en stankoverlast op straat.
  • U kunt de grondwaterstand op uw eigen terrein hoger houden, door het afgekoppelde water hier te verwerken. Dit is belangrijk als u houten palen in de fundering heeft, omdat droge palen kunnen gaan rotten. 
  • Hemelwater is relatief schoon water dat direct kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld om uw binnen- en buitenplanten water te geven. 
  • Door het water via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen, ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit creëert een ideale leefomgeving voor plant- en diersoorten, wat goed is voor de soortenrijkheid.