Wat besloot de gemeenteraad over de begroting 2024?

Op dinsdagavond 31 oktober stond de begroting 2024 op de agenda van de gemeenteraad. De raad heeft de begroting met enkele wijzigingen vastgesteld.

Zo is de genoemde streefdatum om met Best per 1-1-2026 tot één organisatie te komen uit de begroting gehaald. Het noemen van een concrete datum voor het aangaan van een ambtelijke fusie vond de raad niet passen binnen een zorgvuldig proces. Daarom werd de volgende zin over dit onderwerp toegevoegd: ‘Wij streven daarbij naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid in het proces van de nadere verkenning’.

Verder heeft de raad 7 moties (verzoeken aan het college van B&W) aangenomen bij de begroting 2024. Wilt u weten wat er precies in de moties staat of de vergadering terugkijken, kijk dan op www.oirschot.nl/gemeenteraad bij de vergadering van 31 oktober.