Bestuursovereenkomst noodopvanglocatie asielzoekers

 1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst en de bijbehorende aanvullende werkafspraken.
 2. Te bevestigen dat de locatie open mag nadat de bestuursovereenkomst is ondertekend en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de omgevingsvergunning bouw en tijdelijk afwijken zijn verleend
 3. In afwijking van de bestaande procedure, toe te staan dat voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik de versnelde procedure wordt gebruikt.
 4. De financiële consequenties van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende burap.
 5. De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.

Beleid/plan van aanpak gemotoriseerde evenementen Oirschotse Heide/Compagnies Oefenterrein

 1. In te stemmen met een plan van aanpak voor een goede afstemming en duidelijk proces rondom (gemotoriseerde) evenementen op het Compagnies Oefenterrein en het verkennen en structureren van samenwerking ten behoeve van handhaving.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

 1. In te stemmen met de gebruiksovereenkomst Beukenhoeve.
 2. In te stemmen met de gebruiksovereenkomst De Bocht.
 3. In te stemmen met de gemeentelijke principes die we hanteren bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
 4. De financiële consequenties van dit voorstel te verwerken in de eerstvolgende burap.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen