Regeling Reductie Energiegebruik

1. De overeenkomst van opdrachtverlening RRE met KempenEnergie aan te gaan en te ondertekenen;
2. De Verwerkersovereenkomst KempenEnergie aan te gaan en te ondertekenen.