RIB Informatie en participatie InnovA58

Het college informeert de raad over de komende informatieavond inzake InnovA58 en het participatietraject over de beekdalpassage en stuurt daarover een raadsinformatiebrief.

Bijdrage aan secretariaat Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport

De gemeente Oirschot ondersteunt met een financiële bijdrage voor een periode van 5 jaar het secretariaat van het Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport.

Toekomst Milieustraat

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met een aantal noodzakelijke aanpassingen op de milieustraat en het uitwerken van de uitbreiding van de milieustraat.

Burap 2021

De Burap 2021 zal later dan gebruikelijk in december 2021 aan de raad worden aangeboden.