Landschapskwaliteitsplan n.a.v. opiniërende raadsvergadering 21 september 2021

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020 gemeente Oirschot

De adviezen van BZK over te nemen en te besluiten dat de neveninkomsten van de leden van het college van B&W niet verrekend worden voor het jaar 2020.