Stand van zaken De Enck na overname

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen. 

Gebruiksovereenkomst parkeerterrein St. Jorisstraat 

Instemmen met het verlengen van de gebruiksovereenkomst voor het parkeerterrein aan de St. Jorisstraat. 

Mandateringsbesluit onbezoldigd belastingdeurwaarder en invorderingsambtenaar diverse medewerkers deurwaarderskantoor Flanderijn Invordering B.V.  
Akkoordverklaring geautomatiseerde gegevensverstrekking door de Belastingdienst. 

  1. Aanwijzen van de belastingdeurwaarder en administratief invorderings-medewerkersvan deurwaarderskantoor Flanderijn Invordering B.V. als onbezoldigd invorderingsambtenaar ex.  artikel 231 lid 2 onder c van de Gemeentewet 
  2. Akkoord gaan met het gebruik maken van de geautomatiseerde gegevensverstrekking door de Belastingdienst door Flanderijn Invordering B.V. 

Rekenkameronderzoek Omgevingswet 

  1. Kennisnemen van BMC rapport 'Rekenkameronderzoek Omgevingswet'.
  2. Instemmen met reactiebrief aan de rekenkamercommissie Kempengemeenten.