Contracteren Jeugdhulp 2021, fase 1

 1. In te stemmen met de inkoopplannen voor de volgende vormen van jeugdhulp (bijlagen 1 t/m 6):
  • ​​​​​​​Ambulante behandeling regulier, diagnostiek, vaktherapie, behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie en controle psychofarmaca;
  • Behandeling specialistisch (ambulant)
  • Intensief gezinsgerichte behandeling (geprotocolleerd)
  • Logeren, begeleiding individueel, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding
  • Verblijf bij een zorgaanbieder
  • Pleegzorg en gezinshuizen
 2. In te stemmen met de systematiek waarmee de tarieven zijn berekend en de daaruit voortvloeiende tarieven voor 2021, conform bijlage 7.1.

Planning beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten

De tijdsplanning om te komen tot definitieve beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Verrijkte gebiedsvisie Brainport en Uitvoeringsprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven

 1. De verrijkte Gebiedsvisie Brainport City en het Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma Brainport vaststellen als gemeenschappelijke basis voor de samenwerking en ruimtelijke ontwikkeling in het Samenwerkingsovereenkomst Stedelijk Gebied Eindhoven.
 2. De verrijkte Gebiedsvisie Brainport City en het Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma Brainport na vaststelling ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.

Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand

Natsagbadam Bekhbat te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat zij in dienst is van de gemeente Oirschot.