Raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie (RES)

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant

  1. De tijdelijke provinciale ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ niet vast stellen.
  2. In afwachting van de definitieve normen het landelijke ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ te hanteren bij grondverzet.

Handhaven kredieten van vóór 2019

Voorstel: 1. Op basis van het bijgevoegd "Overzicht te handhaven kredieten van vóór 2019 per 31 december 2019 (versie 8 januari 2020)" de betreffende kredieten te handhaven.