Ondernemersfonds Oirschot   

Het bestuur van Visit Oirschot kenbaar maken dat vanwege organisatorische redenen het eventueel instellen van een ondernemersfonds pas per 1 januari 2023 mogelijk zal zijn. Raad informeren per brief.


Groene Corridor    

Raadsinformatiebrief vaststellen


Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoering advies Proefcasus Eindhoven    

Raadsinformatiebrief vaststellen

 

Voorgenomen werkzaamheden zandpad Kromvensedijk    

De raadsinformatiebrief is vastgesteld op vrijdag 12 maart en dat besluit wordt in deze vergadering bekrachtigd.


Kredietvoorstel fietsoversteekplaats Lazarusbocht    

De raad vragen om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 51.150 voor het realiseren van de voorkeursvariant voor de fietsoversteekplaats Lazarusbocht en het aanbrengen van een doorgetrokken asstreep op de Bestseweg tussen de rotonde Heersdijk en de rotonde Industrieweg.


Programmaplan Rural Data Center de Kempen 2021-2022    

  1. in te stemmen met het programmaplan Rural Data Center de Kempen (RDC) 2021-2022 waarbij nog specifieke Oirschotse aanvullingen ingevoegd worden;
  2. de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de periode 1-1-2021 – 31-12-2022 aan te gaan;
  3. €25.000,- in 2021 en 2022 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het programmaplan RDC de Kempen 2021-2022 en de kosten voor 2021 (€ 25.000) ten laste van de budgettaire ruimte 2021 te laten komen en de kosten voor 2022 ( € 25.000) mee te nemen in de Kadernota 2022

Inventarisatie input raad kaders t.b.v. Kadernota 2022  

  1. Het college neemt kennis van de input van de fracties.
  2. Het college betrekt de input bij de verdere uitwerking van de Kadernota 2022