Iedereen heeft de mogelijkheid om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u een vrijwilliger die een lintje verdient? In dit artikel leest u hoe u een aanvraag in kunt dienen. Wilt u iemand voordragen voor Koningsdag 2024? Dien dan vóór 15 juli 2023 een aanvraag bij de gemeente in.

Bijzondere verdiensten

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel en/of sportief terrein zijn. Niet alleen bestuurders komen in aanmerking, maar ook vrijwilligers die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen daarom een belangrijke rol bij het indienen van een aanvraag. Een Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum).

Hoe draagt u iemand voor?

Download een aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding via www.lintjes.nl(externe link). Vermeld bij de aanvraag uitgebreid waarom u de betreffende persoon wilt voordragen. Een nauwkeurige omschrijving van alle verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg belangrijk, evenals de duur van de termijn waarin verdiensten zijn uitgevoerd en/of nog uitgevoerd worden. Vermeld de volledige persoonsgegevens en uw relatie tot de betrokkene. 
Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook wordt toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag zorgvuldig en stuurt deze met haar advies naar de Commissaris van de Koning. Die bekijkt de aanvraag en stuurt deze naar het Kapittel van de Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk advies uit aan de Koning.

Termijnen waarmee u rekening moet houden

De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld worden. Een lange periode van voorbereiding en behandeling is daarbij nodig. Dit betekent dat:

  • u de aanvraag voor Koningsdag 2024 vóór 15 juli 2023 inlevert bij de gemeente;
  • de aanvraag voor een bijzondere gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met Mariëlle van de Moosdijk via 0499 583 333 of m.vandemoosdijk@oirschot.nl. Meer informatie vindt u op www.lintjes.nl(externe link).