De gemeente Oirschot heeft in de periode 2014 tot 2018 een krachtige impuls gegeven aan woningbouw. Er zijn in die periode bijna 350 woningen bijgebouwd. Hierbij gaven we extra prioriteit aan de versnelling en vergroting van het aantal sociale huur- en koopwoningen.  Denk hierbij aan de wijk Moorland-Oost, H2O in Oostelbeers en de CPO-projecten in Oirschot, Spoordonk en Middelbeers.

In 2019 zijn ruim 70 nieuwe woningen gebouwd. Bijvoorbeeld in De Hille; op de hoek van de Koestraat en Barcelona; en in H2O. Begin 2020 zijn de woningen op de locatie In den Beerschen Hof opgeleverd. In mei dit jaar zijn de appartementen opgeleverd op het terrein van Groot Bijsterveld, appartementen in het voormalige gemeentehuis in Middelbeers en in juni de 16 woningen in het CPO-project in Moorland-Oost.

Ook voor de komende tijd staan er nog enkele woningbouwprojecten op stapel. Zo is woningcorporatie Wooninc. in maart 2020 gestart met de bouw van het project Barcelona: 17 gezinswoningen, 24 appartementen en 6 studio’s, alle met een sociale huur. Wooninc. verwacht de eerste opleveringen in het tweede kwartaal van 2021. Wooninc. startte al in augustus 2020 met de verhuur. Zo konden de toekomstige huurders nog hun mening geven over keuken of badkamer. Inmiddels heeft Wooninc. alle woningen en appartementen definitief toegewezen. 

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan in op www.wooniezie.nl !  Inschrijven is gratis. Via deze website kunt u reageren op huurwoningen van de 12 aangesloten woningcorporaties in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten.  

Alle informatie inzake de woningbouwprojecten is informatief. Wij doen er alles aan deze webpagina's actueel te houden. Aan de getoonde informatie op deze webpagina's kunt u geen rechten ontlenen.

Ekerschot Noord

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan ruim 140 woningen. Op 18 juni 2020 vond het digitale startsein plaats met alle betrokken partijen. Wethouder Piet Machielsen: “ We bedienen hier zoveel mogelijk verschillende doelgroepen én we realiseren ongeveer 40 % van de woningen in de sociale prijsklasse. Daarom komen er diverse soorten woningen, in een mix van huur en koop: rijwoningen, 2-kappers, zelfbouwkavels en appartementen. Ruimte voor Ruimte en zorginstelling Cello ontwikkelen samen een woonvoorziening van 24 appartementen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme. Hiervoor waren twee groepen ouders al jaren op zoek naar een locatie.

Situatietekening Ekerschot Noord

De planning

De gemeente heeft de overeenkomst getekend met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Van 9 juli tot en met 2 september heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Nu deze termijn is afgelopen wegen we de zienswijzen af en maken we een bestemmingsplan. Dit leggen we ter besluitvorming voor aan de raad. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld leggen we het weer ter inzage (voor beroep).

In 2019 en de eerste helft van 2020 hebben we voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan op zijn vroegst in het 2e kwartaal van 2021 in werking treden. Daarna kunnen we de woningen gaan verloten en verkopen. Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw ongeveer na de zomer van 2021 starten.

Wilt u meer weten?

Zodra er meer of actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal. Voorlopig organiseren wij, in verband met de corona-maatregelen,  GEEN bijeenkomst.

 

Barcelona

Op deze locatie realiseert woningcorporatie Wooninc. 47 sociale huurwoningen: 17 gezinswoningen, 24 appartementen en 6 studio’s. De werkzaamheden zijn al in volle gang.  We verwachten de eerste opleveringen in het voorjaar van 2021. Wooninc. startte echter al in augustus 2020 met de verhuur. Zo konden de toekomstige huurders nog hun mening geven over keuken of badkamer. Wooninc. heeft  dat alle woningen en appartementen in november 2020 definitief zijn toegewezen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op de website van Wooninc.

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos! - in op www.wooniezie.nl !  Via deze website kunt u reageren op huurwoningen van de 12 aangesloten woningcorporaties in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Ook Wooninc. en Mooiland zijn hierbij aangesloten. 

Voormalige supermarkt, Middelbeers

De voormalige supermarkt in het centrum van Middelbeers, Doornboomstraat 2, op de hoek met de Smidsstraat, staat al jaren leeg. Het dichtgemetselde pand is vele inwoners al lang een doorn in het oog. Nieuwbouw leek hier jarenlang financieel niet haalbaar. Het project Ekerschot Noord in Oirschot bleek als vliegwiel te dienen, waardoor de gemeente een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Van Wanrooij Projectontwikkeling. Deze ontwikkelaar gaat hier 13 grondgebonden koopwoningen realiseren, waarvan minimaal 4 in de sociale prijscategorie (op dit moment is de prijsgrens daarvoor € 200.000,-).

Op dit moment is het bestemmingsplan in voorbereiding. Inmiddels heeft Van Wanrooij het plan besproken met de direct omwonenden (de ‘omgevingsdialoog’). We verwachten het ontwerp-bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage te leggen. Afhankelijk van zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan op zijn vroegst na de zomer van 2021 in werking treden. Daarna kunnen we overgaan tot loting en verkoop van de woningen. Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw ongeveer eind 2021 of begin 2022 starten.

Eindhovensedijk

In het gebied tussen de Eindhovensedijk, Kempenweg en De Rijt in Oirschot wil Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 17 woningen realiseren. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met deze projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van de grond. Het plan bevat 5 levensloopbestendige patiowoningen, 11 rijwoningen en 1 vrije kavel.

Op 3 maart 2020 heeft de projectontwikkelaar een concept-plan met de omgeving besproken (de ‘omgevingsdialoog’). Nu moet het geldende bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Naar verwachting kan deze bestemmingsplanprocedure starten in de tweede helft van 2020. Afhankelijk van zienswijzen of beroep kan het bestemmingsplan op zijn vroegst in de zomer van 2021 in werking treden. Daarna kunnen we de woningen gaan verloten. Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw ongeveer vanaf het eind van 2021 starten.

Woningbouwlocatie Eindhovensedijk

 

Groot Bijstervelt

Het voormalige klooster Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan in Oirschot is bijna klaar voor een nieuwe fase in haar bestaan: een complex met levensloopbestendige huurwoningen (in de hoge prijscategorie) met zorg of zorg op afroep.

Het landgoed Groot Bijstervelt bestaat uit vier gebouwen: het Klooster, het Koetshuis, de Residentie en de Kapel. Ook wordt het bijbehorende park opengesteld voor publiek.

  • Het Klooster bevat 28 appartementen voor personen (of echtparen) met een intensieve zorgvraag. Bewoners krijgen hier 24/7 zorg en service. Valuas Zorggroep is hier de exploitant.
  • Het Koetshuis bestaat uit 36 hotelkamers. Hier kunnen gasten maximaal ca. 3 maanden verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Valuas Zorggroep is ook hier de exploitant. Het Koetshuis ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, rechts naast het Klooster.
  • De Residentie bestaat uit 22 reguliere appartementen. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen, met zorg op afroep, via een zorgoproepsysteem. De Residentie ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, áchter het Klooster en het Koetshuis.

De Kapel ligt links naast het Klooster. Deze krijgt, na renovatie, een multifunctionele bestemming. Zo is de kapel te huur voor vieringen, sluiten van huwelijken of overige bijeenkomsten. De bedoeling is om er in 2020 het restaurant te openen. Het restaurant en het park zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De planning en meer informatie

Vanaf mei 2020 start de verhuur van de zorgwoningen en de appartementen. Kijk voor meer informatie op www.grootbijstervelt.nl of neem contact op met Lelieveld makelaardij.

Wilt u meer weten over wonen (in het Klooster of Residentie) of tijdelijk verblijven met zorg (in het Koetshuis)?  Kijk dan op de website van Valuas Zorggroep of bel met locatiemanager Marlou van Nuenen, 06-30822308.

Woningbouwproject Groot Bijstervelt

 

 

Hof van Solms

Op 28 september 2020 ondertekenden wethouder Piet Machielsen en Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling, de anterieure overeenkomst over het achterterrein van Hof van Solms. De ontwikkelaar wil op dit terrein 13 grondgebonden woningen en 22 appartementen mogelijk maken. De verdeling tussen koop- en huurwoningen wordt nog nader uitgewerkt. Wel is al duidelijk dat minimaal 16 appartementen en/of woningen tot de sociale sector gaan behoren. Ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling in oktober de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen (de ‘omgevingsdialoog’). Het bedrijf bereidt nu, in samenspraak met de gemeente, een ontwerp-bestemmingsplan voor. Het streven is om dit in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage te leggen.

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft ook een koopovereenkomst getekend voor het rijksmonumentale Hof van Solms. Hiervoor gaat het bedrijf de komende tijd plannen uitwerken. Na afstemming met de gemeente legt zij deze in een overeenkomst vast. Die gaan de gemeente Oirschot en Janssen de Jong dan samen ondertekenen.

Meer en actuele informatie vindt u op www.woneninhofvansolms.nl

Kavels te koop

Er is nog één kavel te koop in het woningbouwproject ‘In den Beerschen Hof’ in Middelbeers. Neem voor meer informatie contact op met Lommers makelaars.

Lotingsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen

Hier leest u meer informatie over de verloting van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen.

Heeft u nog vragen over woningbouwprojecten?

Dan kunt u contact opnemen met Sander van Kollenburg,
projectleider Woningbouw.

(0499) 58 33 33
info@oirschot.nl

Sander van Kollenburg