Bent u eigenaar van een woning, gebouw of perceel, dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag OZB/WOZ-beschikking. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB en de vastgestelde WOZ-waarde. Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen alleen een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van de woning of het gebouw waarvan u eigenaar/gebruiker  bent en de hoogte van de OZB-tarieven. 

Mogelijkheid betaling in termijnen

Weet u dat u ook kunt betalen door middel van automatische incasso? Het bedrag van de aanslag wordt dan in 8 maandelijkse termijnen geïncasseerd van uw rekening. Hiervoor kunt u zich aanmelden via https://www.oirschot.nl/automatische-incasso-machtiging

Wanneer u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent om de aanslag te betalen dan kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen. Voor beide mogelijkheden geldt dat u een verzoek in kunt dienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Oirschot. Stuur uw verzoek voor een betalingsregeling of uitstel van betaling binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. 

Aanslag/WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Inwoners die zijn aangemeld bij MijnOverheid(externe link) krijgen hun aanslag/beschikking in hun Berichtenbox op Mijn-Overheid.nl. Deze inwoners krijgen de aanslag dus niet meer via de post. Zodra het digitale biljet in de Berichtenbox is geplaatst krijgt u een melding via de mail dat er een bericht klaar staat. Er is ook een handige app waarmee u digitale post van MijnOverheid(externe link) op uw smartphone kunt bekijken. U vindt deze in de Play store en Appstore. Wilt u uw aanslag in 2025 ook digitaal ontvangen? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl(externe link)

Tekst: Overheid.nl

Openbaarheid WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in heel Nederland. Via www.wozwaardeloket.nl(externe link) kunt u eenvoudig de WOZ-waarde opvragen door een woning aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Dit kan vooralsnog alleen voor woningen en bijvoorbeeld niet voor bedrijfspanden.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer weten over gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ, kijk dan op www.oirschot.nl/belastingen. Voor algemene informatie over de Wet WOZ kunt u kijken op www.wozinformatie.nl/publieksinformatie(externe link). Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met het team belastingen van de gemeente Oirschot, telefoon (0499) 58 33 33, e-mail belastingen@oirschot.nl

Logo VNG (vereniging van nederlandse gemeenten)